Afkast i top skal sikre PFAs føretrøje

PFA er i gang med at udvikle ny strategi, der skal strømline koncernen. Selskabet skærer ned på antallet af medlemmer i direktionen fra fire til tre og genbesætter ikke Lars Ellehave-Andersens stilling, som øverste chef for salget.

Foto: Søren Bidstrup.
Læs mere
Fold sammen

På tre til fem års sigt skal vi være helt i top, når det gælder afkast på kundernes pension. Det er helt afgørende, at vi bevarer den topplacering, vi har i dag. Sådan lyder det fra koncernchefen i PFA Pension Allan Polack. Han trådte til efter Henrik Heideby i foråret, og han fremhæver, at PFA netop nu er i gang med et større strategiarbejde. Det skal være færdigt i løbet af efteråret.

Hele koncernen bliver gennemgået med en tættekam. Lige fra de operationelle dele over salget og til investeringerne. Allan Polack fremhæver dog, at slutresultatet sandsynligvis ikke vil være en større revolution hos PFA. Der bliver tale om en fintuning hele vejen rundt.

»Jeg tror, at der er brug for, at vi alle arbejder for den samme vision, uanset hvor i koncernen, man sidder,« siger Allan Polack, der fremhæver, at selskabet fremover fortsat vil have to klare mål, når det gælder nøglepunkterne kundetilfredshed og afkast på kundernes pensionsopsparing.

»Der er lidt forskel på kundetilfredshed og afkast. Vi måler meget systematisk på kundetilfredshed, og der skal vi ligge i top. Når det gælder afkastet, er målet, at vi er nummer ét på tre til fem års sigt,« siger Allan Polack, der erkender, at PFA blev midlertidig svækket, da selskabet mistede aktiechef Jesper Langmack og obligationschef Poul Kobberup til Danica.

»Vi fik vendt det til en udfordring, og det har gjort, at vi har haft frie hænder til at bygge et helt nyt investeringsteam op. Vi har fået nogle nye folk ind, som er de bedste, vi kan finde, og vi har fået nogle kompetencer, som kan fokusere både på det korte og det lange sigt,« siger Allan Polack.

Bliver ansvarlig for salg

PFA har gennem de senere år styrket selskabets position som landets største kommercielle pensionspengetank. PFA har omkring 400 mia. kroner under forvaltning og har vundet rigtigt mange udbud af firmaordninger blandt de store virksomheder over de senere år. Det skal fortsætte, påpeger Allan Polack.

»Vi kan sige, at vi er meget fokuserede, når noget kommer i udbud, at det også skal være godt for de gamle kunder at få nogle nye ind. Det er godt med en større volumen, fordi det giver lavere omkostninger pr. enhed. Men hvis de ordninger, som kommer i udbud, er alt for individualiserede og snørklede, er vi mindre interesserede,« siger Allan Polack.

Han mistede en sidemand i direktionen i foråret, da øverste chef for salget i form af Lars Ellehave-Andersen gik til Danica. Efter lidt betænkningstid har PFA valgt ikke at genbesætte Lars Ellehave-Andersens stilling. Antallet af medlemmer af direktionen bliver skåret ned fra fire til tre.

»Der er tale om en permanent løsning. Den daglige ledelse af salget fungerer godt med vores direktør for salg Sune Schackenfeldt. Vi har derudover valgt, at jeg overtager det øverste ansvar for salgsfunktionen. Det er et godt set up, vi har fundet med Sune og undertegnede til at have nær kontakt til kunderne. På den måde sparer vi også en direktørstilling,« siger Allan Polack.