Afgifter sætter ikke en stopper for grænsehandlen

Danskerne handler mindre over grænsen end ved årtusindskiftet, men ellers har der ikke været de store udsving i handlen de seneste år trods ændrede afgifter. Det viser en ny rapport fra Skatteministeriet.

Foto: CLAUS FISKER

Vi kører ikke lige så ofte over grænsen efter øl, slik og cigaretter, som vi gjorde omkring årtusindeskiftet og i 00erne.

Til gengæld har danskernes grænsehandel ligget på et nogenlunde stabilt niveau i de seneste år trods en række ændrede afgifter. Den foreløbige vurdering er, at grænsehandlen i 2014 har været på omtrent samme niveau som i 2013, viser en ny grænsehandelsrapport fra Skatteministeriet.

Og det glæder skatteminister Benny Engelbrecht (S) sig over.

»Jeg er meget tilfreds med, at grænsehandlen er stabil og oven i købet ligger klart under niveauet i 00erne. Mit indtryk, efter at have læst ministeriets rapport, er, at debatten om grænsehandel fylder mere, end kendsgerningerne reelt kan bære,« siger han i en pressemeddelelse.

Grænsehandlen ser ud til at udgøre omkring 11 milliarder kroner i 2014 svarende til 1,4 procent af danskernes privatforbrug.

I forhold til cigaretter viser rapporten, at der trods øgede afgifter i Danmark de senere år ikke er sket en stigning i grænsehandlen med cigaretter. Det kan både skyldes et generelt lavere forbrug i Danmark, og at priserne i andre EU-lande også er steget, anslår Skatteministeriet.

Køb af nydelsesmidler såsom øl, spiritus, chokolade og cigaretter udgør omkring 40 procent af grænsehandlen, mens de resterende 60 procent er køb af tøj og serviceydelser som for eksempel tandlægebesøg og bilreparationer.

Der er en markant stigning i grænsehandel af slik og chokolade, mens danskerne fortsat oftest kører til Tyskland efter sodavand og øl. I 2012 steg afgiften på sodavand, men den blev allerede sat ned igen i 2013 for at blive helt afskaffet i 2014.

»Vi har med et bredt politisk forlig i ryggen først sat afgiften på sodavand ned, siden helt fjernet den. Det kan ses i grænsehandlen i 2013. Men grænsehandelsrapporten viser også, at mange andre forhold end afgifter spiller en rolle. Størstedelen af danskernes grænsehandel er med varer, som ikke er pålagt afgift i Danmark. Vi skal i afgiftspolitikken sikre en god balance mellem hensynet til blandt andet sundhed og den offentlige økonomi på den ene side og undgå usund grænsehandel på den anden. Jeg mener, at vi har ramt den balance,« siger Benny Engelbrecht.

Skatteministeren mener at kunne konstatere, at skattepolitik ikke batter på grænsehandelsområde.