Ændring af F1-lån på vej

Realkreditten skal i fremtiden opfylde så skrappe krav, at denne låneform formentlig forsvinder helt. Derfor er det uheldigt med lovindgreb nu.

Læs mere
Fold sammen

De så populære F1-lån, der forsynes med nye renter hvert år, vil med stor sandsynlighed blive dyrere i fremtiden og vil givetvis forsvinde helt. Derfor er der slet ikke behov for et lovindgreb, som forbyder F1-lån, sådan som ordførende direktør i Danske Bank, Eivind Kolding, foreslår.

Det fastslår koncerndirektør Søren Holm fra Nykredit. Han siger, at realkreditten godt selv og af egen kraft kan træffe de nødvendige beslutninger. Det ses bl.a. ved, at refinansieringen af lån med variabel rente gennem de senere år blev spredt ud over hele året, så det hele ikke længere klumper sig sammen nogle få hektiske dage i december.

Realkreditten har også hævet bidraget og prisen på de mest risikable låneformer betydeligt, og Nykredit har indført en særlig tolags-belåning, hvor man slet ikke kan få helt korte lån uden afdrag på den yderste del af lånet, der ligger mellem 60 og 80 procent af boligens pris.

»Men ud over dette er der flere stramninger på vej. Standard & Poor’s har således forlangt, at systemet bliver mere sikkert, og sagt, at de vil sænke realkredittens kreditvurdering, hvis der ikke sker noget inden for to år. Præcis, hvad Standard & Poor’s forlanger, og om de også ønsker begrænsninger på andre lånetyper end F1-lån, er ikke specificeret endnu. Det er noget, vi skal i dialog med dem om i den kommende tid,« siger Søren Holm.

Direktør: Forkert med lovindgreb

Der er også skrappere regler på vej fra den såkaldte Basel-komité og EU. De har i første omgang forlangt, at realkreditten skal have lige så meget likviditet til rådighed, som de skal refinansiere boliglån for.

Der er imidlertid udstedt F1-lån for næsten 600 milliarder kroner og andre variabelt forrentede lån med en løbetid på mere end ét år for mere end 400 milliarder kroner. Det er så meget, at det i praksis er umuligt for realkreditten at have en tilsvarende stor likviditet og kan derfor i praksis komme til at betyde, at i hvert fald F1-lånene forsvinder helt, hvis dette krav fastholdes.

I den situation, og mens alt dette finder sted, vil det være forkert at lave et lovindgreb, vurderer Søren Holm.

»For vi ved slet ikke endnu, hvad der er godt nok. Så vi risikerer at presse kunderne til at skifte til nye lån, der måske senere igen skal ændres til noget andet. Vi er nødt til at få ro og tid til at se, hvilke krav der kommer fra EU og kreditvurderingsbureauerne, før der laves noget som helst om. Ellers vil det få uheldige konsekvenser,« siger Søren Holm.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) afviser da også, at regeringen har aktuelle planer om et indgreb mod F1-lån eller andre af realkredittens låneformer.

»Jeg har noteret meldingen fra Danske Bank og vil gerne sige, at regeringen ikke har planer om at indføre et forbud mod étårige rentetilpasningslån. Jeg står naturligvis til rådighed for en drøftelse med sektoren om emnet. Men jeg anser det danske realkreditsystem for at være sundt og stabilt. Jeg følger løbende området meget tæt for at sikre, at vi også i fremtiden har et stabilt realkreditsystem i Danmark,« siger ministeren.