Advokater: Etikportal er en gabestok

Advokater er stærkt utilfredse med, at klager mod advokater skal figurere i tre år og har meldt en ny portal www.advokatetik.dk til Datatilsynet

Advokatsamfundet håber åbenbart på at få Datatilsynets hjælp til at forhindre os i at viderebringe og sætte fokus på allerede offentliggjorte oplysninger om brud på de advokat-etiske regler. Michael Teschl, www.advokatetik. dk Fold sammen
Læs mere

Få dage efter, at portalen advokatetik.dk er gået i luften, har Advokatsamfundet indbragt den for Datatilsynet. Advokaterne har bedt tilsynet om at tjekken, at advokatetik.dk overholder persondataloven.

Advokatetik.dk giver bl.a. information om advokatsager, som har været indbragt for Advokatrådets egen domstol, Advokatnævnet. Men Advokatsamfundets generalsekretær Torben Jensen kalder portalen advokat-etik.dk for en hjemmestrikket løsning og en gabestok, som hænger advokater til tørre i offentligheden.

»Det er et spørgsmål om retssikkerhed. Det handler om folks levebrød,« siger Torben Jensen, som bl.a. er usikker på, hvordan de advokater, som portalen nævner i forbindelse med klagesager, er udvalgt.

Michael Teschl, som står bag advokatetik.dk står uforstående over for kritikken:

»Vi bringer kun oplysninger, som har været offentliggjort af Advokatnævnet. På portalen er omtalt kendelser fra Advokatnævnet, som har været publiceret på nævnets egen hjemmeside siden november 2011. Derudover har vi nævnt en enkelt meget omtalt sag af ældre dato, nemlig advokat N.E. Nielsens bøde i forbindelse med Junckers-sagen, hvor han blev kritiseret for at have indtaget en dobbeltrolle,« siger han.

»Advokatsamfundet håber åbenbart på at få Datatilsynets hjælp til at forhindre os i at viderebringe og sætte fokus på allerede offentliggjorte oplysninger om brud på de advokat-etiske regler.«

Advokatrådet offentliggør i ét år

Torben Jensen er især utilfreds med, at advokatetik.dk vil bringe oplysninger om klagesager tre år tilbage i tiden. Advokatnævnet, som er danske advokaters klagenævn, lader kun kendelser stå et år på hjemmesiden. En kendelse, hvor Advokatrådets formand, Søren Jenstrup blev idømt en bøde på 10.000 kr., er således ikke mere at finde på Advokatnævnets hjemmeside.

Michael Teschl peger i den forbindelse på, at de fleste kendelser kan googles, når de først én gang har været publiceret af Advokatnævnet.

Advokatetik.dk er ikke ene om at søge at gøre en forretning ud af at indsamle og publicere oplysninger om advokater.

Berlingskes advokatdatabase tilbyder en ny betalingsservice med registreringer af kritik fra Advokatnævnet tilbage fra maj 2009. Denne service gjorde Advokatsamfundet indsigelse mod i februar i år, men Berlingske har henvist til, at der gælder særlige regler for massemediers informationsdatabaser.

Torben Jensen vurderer imidlertid, at der er stor forskel på Berlingskes database og Michael Teschls portal.

»Der gælder særlige regler for massemedier. Men med mit kendskab til persondataloven har en privatperson ikke ret til at indsamle og offentliggøre oplysninger om personer, med mindre han har indhentet deres tilladelse,« siger Advokatsamfundets generalsekretær.