Advokaten, der kæmper for familieejendomme

Advokat Per Bjørnsholm, partner og direktør i advokatvirksomheden Bjørnsholm, der blandt andet er specialiseret i ejendomsadministration, ser en særlig værdi i de familieejede ejendomsvirksomheder. For nylig holdt han et møde med erhvervsminister Brian Mikkelsen for at få ændret skattereglerne på området.

Advokat Per Bjørnsholm. Foto: Kim Wendt Fold sammen
Læs mere

IDanmark er vi traditionelt glade for ligebehandling, og der gøres på mange ledder og kanter en stor indsats for at undgå, at folk kommer i klemme på grund af uhensigtsmæssige regler, eller at de bliver ofre for forskelsbehandling.

I forlængelse af dét kan det virke overraskende, at der, når det gælder lige netop familieejede ejendomsselskaber, eksisterer særlige skatteregler, som kan være til stor ulempe ved generationsskifte. Særreglerne, som blev indført under tidligere skatteminister Ole Stavad (Soc.dem.), går ud på, at ejendomsselskaberne - i modsætning til langt de fleste andre typer familieejede selskaber - ved hvert generationsskifte skal lægge 50 pct. af værdien af selskabet i skat. Og det kan være en hård nød at knække, hvis selskabet ikke har betydelige likvide midler ved hånden.

Advokat Per Bjørnsholm kender problemet fra sit arbejde som administrator for blandt andet flere familieejede ejendomsselskaber, og han tog det for nylig op med erhvervsminister Brian Mikkelsen, som lovede at se på muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe for at se på sagen.

At en enkelt advokat påtog sig en opgave, som man normalt ville forvente lå i en brancheorganisation, forklarer Bjørnsholm med, at han så en fordel i at ’angribe fra flere flanker’:

Virksomheder bliver likvideret

»Jeg vil slet ikke underkende det store arbejde, som Ejendomsforeningen Danmark har udført for at gøre opmærksom på det urimelige i disse regler. Men jeg så en fordel i, at jeg ikke er personligt investeret i problemet - det er ikke mig, der står og skal give en ejendom videre til mine børn. Det er derimod nogle af mine kunder, og det var det, jeg fokuserede på over for erhvervsministeren: at få sat menneskelige ansigter på frem for at tale paragraffer,« siger han.

Bjørnsholm fremhæver, at han har oplevet flere kunder, som måtte likvidere deres virksomhed og afhænde ejendommene, fordi de ikke har været i stand til at lægge de i alt 62 procent i skat og arveafgift, som er påkrævet, når virksomheden overdrages til en ny generation:

»De tør forståeligt nok ikke løbe den risiko, der er ved at top-belåne ejendommene til betaling af skatten og derefter være afhængige af banker eller andre, som kan finansiere skattebetalingen. Vi har nogle kunder hos os, hvor faderen er blevet f.eks. 80 år gammel og gerne vil overdrage familievirksomheden til børnene. Men i mange tilfælde er de i stedet nødt til at sælge ejendommene til eksempelvis pensionskasser, som jo kan siges at drage fordel af særreglerne, fordi de betyder, at ejendomme, der ellers ville blive holdt inden for familien, kommer på markedet,« fortæller han.

En langsigtet investering

At der bør være plads til de familieejede ejendomme i Danmark, er noget af det, Per Bjørnsholm brænder for i sit arbejde. Hans virksomhed administrerer 80 ejendomme, hvor hele spektret er repræsenteret, og den diversitet, der findes på ejendomsmarkedet, er det værd at passe godt på, mener han. For de familieejede ejendomme kan ofte noget andet end dem, de store selskaber har i deres porteføljer, lyder hans argument:

»Det er ligesom, hvis du driver et økologisk landbrug. Der er andre prioriteter, tanker og værdier på spil end hurtig profitoptimering. I familievirksomhederne har man øjnene på det helt lange sigte og skal ikke ud af investeringen med et overskud efter fem år. Derfor vil man ofte se, at man i en familieejet ejendom f.eks. ikke skynder sig med at skifte vinduerne ud, så lejen kan sættes i vejret, men venter, til man kan slå det sammen med også at reparere taget, og hele processen dermed bedre kan betale sig. Somme tider ser vi endda, at familierne laver forbedringer i ejendommene, selv om det ikke kan betale sig for dem økonomisk, fordi de gerne selv ville have disse forbedringer, hvis de boede i ejendommen. Blandt andet derfor synes jeg, familievirksomhederne er nogle spændende kunder at have, og der skal være plads til dem inden for ejendomsbranchen,« siger Per Bjørnsholm.