Admiral-formand i modvind

Oprørsgruppen i ejendomsselskabet Admiral Capital har mistet tilliden til formanden Henrik Frisch. Frisch måtte se to vigtige forslag nedstemt på generalforsamlingen. Målsætningen er ejendomme for ti mia. kr., men det kræver masser af ny kapital.

Bestyrelsesformand for Admiral Capital, Henrik Frisch, er centrum i en strid mellem to grupper i ejendomsselskabet. ?Arkivfoto: Jan ?Jørgensen
Læs mere
Fold sammen

»Det er derfor man ikke gider have obligationer – det her er sjovere.«

Det var en af de små aktionærer i ejendomsselskabet Admiral Capital, der præcist indrammede den ekstraordinære – og ind imellem kaotiske – generalforsamling i det børsnoterede Admiral Capital, som blev afholdt torsdag. Storaktionæren, det svenske selskab Kvalitena Danmark AB – repræsenteret ved bestyrelsesformanden Henrik Frisch – på den ene side og en oprørsgruppe af mindretalsaktionærer på den anden, betød at det føg med gensidige beskyldninger og løftede øjenbryn hen over bordet på generalforsamlingen. Som i øvrigt blev afholdt hos advokatfirmaet Bech-Bruun på Langelinie i København.

De to aktionærgrupper står stejlt over for hinanden, og striden blev ikke bilagt på generalforsamlingen. Tonen og den gensidige mistillid blev tværtimod skærpet.

Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få fire punkter på dagsordenen gennemført. To af bestyrelsens forslag led nederlag og blev dermed forkastet. To andre forslag blev vedtaget, men kun fordi disse to punkter blot skulle vedtages med simpelt flertal og ikke med et 2/3-dels flertal.

Et af de forslag, som blev vedtaget, var en beslutning om at indføre incitaments- og bonusaflønning i Admiral, også til bestyrelsen. I anbefalingerne om god selskabsledelse hedder det ellers, at incitamentsaflønning til bestyrelsen ikke matcher anbefalingerne om god selskabsledelse. Udover Henrik Frisch sidder også den tidligere DSB-direktør Søren Eriksen og Michael Brag i Admiral-bestyrelsen.

Direktør Ole Steffensen fra Horsens-selskabet Olav Hansen A/S lægger ikke skjul på sin skuffelse over generalforsamlingens forløb og understreger, at det sidste ord endnu ikke er sagt i denne sag.

Olav Hansen har en større aktiepost i Admiral, og sammen med andre mindretalsaktionærer frygter denne oprørsgruppe at blive udvandet og kørt over af storaktionæren, Kvalitena Danmark AB.

Formanden Henrik Frisch og de øvrige bestyrelsesmedlemmer har ikke aktier i Admiral, mens Henrik Frisch har en ejerandel i Kvalitena på 20 procent. Kritikken mod formanden er derfor, at han i højere grad varetager Kvalitenas interesser og dermed sine egne end samtlige Admiral-aktionærers interesser. Det afvises på det bestemteste af Frisch, som henviser til, at alle aktionærer har nydt godt af opbakningen fra storaktionæren Kvalitena.

Bolden ligger nu på de oprørte aktionærers side. Ole Steffensen siger:

»Nu overvejer vi situationen. Vi mener stadig, at selskabet Admiral ulovligt har gennemført en rettet emission til Kvalitena til under markedskurs. Det har udvandet vores værdier. Derfor overvejer vi at kræve en granskning af selskabet eller et konkret sagsanlæg mod Admiral-bestyrelsen.«

Kvalitena gav i 2015 et ansvarligt lån til Admiral på 42 mio. kr. I stedet for at få det lån tilbagebetalt valgte svenske Kvalitena og dermed formanden Henrik Frisch sidst i december 2015 at konvertere lånet til nye aktier i Admiral til en kurs på 1,30. Striden mellem parterne står om, hvorvidt denne kapitalombytning skete til markedskurs eller under markedskurs. Hvis det er en såkaldt rettet emission mod én aktionær til under markedskurs, så er det ulovligt.

Selv om Kvalitena fik øget sin stemmeandel i Admiral til 73 procent ved emissionen i december 2015, valgte Kvalitena – ganske ekstraordinært – ikke at stemme på de nye aktier på den fem timer lange generalforsamling torsdag.

Admiral Capital har i dag en ejendoms-portefølje til en værdi af knap to mia. kr. Målsætningen er en portefølje af ejendomme i 2020 på 10 mia. kr., men det kræver, at det meget dårligt kapitaliserede Admiral får styrket kapitalgrundlaget med adskillige hundrede millioner kroner over de næstfølgende år. Bestyrelsen havde blandt andet stillet forslag om indførelse af særlige C-aktier med forlods udbytte men næsten ingen stemmeret. Det forslag blev nedstemt, og derfor skal selskabets bestyrelse ud og finde nye løsninger.