Aben tryner Hunden

Børnetøjsfirmaet IdaT vinder kopisag mod Netto og Dansk Supermarked i fogedretten.

Sagen mellem Aben og Hunden startede i december 2006, da Netto markedsførtebilligt babytøj dekoreret med en abefigur, der til forveksling lignede børnetøjsmærket IdaTs karakteristiske og velkendte design. IdaT, der ejes og designes af Ida og Morten Trads, gjorde straks indsigelse mod Netto og Dansk Supermarked, og kampen mellem Aben og Hunden var blæst i gang, skriver IdaT i en pressemeddelelse.

Fogedretten finder det sandsynliggjort, at Dansk Supermarked er skyldig i krænkelse af IdaTs ophavsret.

I kendelsen hedder det, at "Trads' abefigur har en sådan detaljeringsgrad og selvstændigt udtryk, at den må antages for at være et kunstnerisk værk omfattet af ophavsretsloven[...] Den abefigur, der er trykt på det tøj, Dansk Supermarked har solgt, har endvidere så mange lighedspunkter med Trads' figur, at den må anses for forvekslelig, og Trads har herefter sandsynliggjort, at figuren krænker hendes ophavsret"´.