Aarsleffs resultater bakker efter pres på overskud inden for fundering

Trods en stigende omsætning er overskuddet dykket hos entreprenørkoncern Per Aarsleff i det seneste år, og det er primært som følge af tilbagegang i forretningsdivisionen Fundering, hvor blandt andet det engelske marked er bremset op.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto

Per Aarlseff kommer ud af regnskabsåret 2016/2017 med et driftsoverskud før finansposter, EBIT, på 380,5 mio. kr., hvilket er et fald fra 415,8 mio. kr., mens omsætningen steg til 11,2 mia. kr. fra 10,4 mia. kr.

I Fundering er overskuddet mere end halveret til 56 mio. kr. fra 129 mio. kr. Det svarer til en overskudsgrad på 3,2 pct.

Fra årets start var der ventet 6,5 pct., men det blev først nedjusteret til 5 pct. halvvejs gennem året og ned til 4,5 pct. efter regnskabet fra tredje kvartal, hvilket Aarsleff dermed ikke har levet op til.

Aarsleff forklarer, at resultaterne i den danske del har været lavere end forventet grundet en dårlig kapacitetsudnyttelse. Derudover er det polske og britiske marked presset.

»Resultaterne i England er markant under det forventede grundet en opbremsning i markedet i sidste del af regnskabsåret.«

»Desuden er der indgået kontrakter med en lav indtjening for at sikre kapacitetsudnyttelse på pælefabrikken (i England, red.),« skriver Aarsleff.

Til gengæld er indtjeningen steget en smule i den største forretningsdivision, Anlæg & Byggeri, til 264 mio. kr. fra 248 mio. kr., og samme tendens har gjort sig gældende i den mindste division, Rørteknik, hvor overskuddet er vokset til 60 mio. kr. fra 39 mio. kr.

For det nye år, 2017/2018, venter Aarsleff at kunne levere fremgang, da selskaber sigter efter et EBIT-overskud på 450 mio. kr.

Samtidig venter selskabet en omsætning, der er omkring 5 pct. højere end i det netop afsluttede regnskabsår, og her vil omkring 2 pct. stamme fra overtagelsen af norske Olimb Groups rørfornyelsesaktiviteter.

Aarsleff vil udbetale et udbytte på 4 kr. per aktie, hvilket er på niveau med sidste år.