Aarsleff fik jævn start på nyt regnskabsår

Entreprenørkoncernen Per Aarsleffs regnskab for første kvartal af regnskabsåret 2015/16 minder på væsentlige poster ganske meget om tilsvarende periode sidste år.

Foto: ERIK JEPSEN

Omsætningen var 2555 mio. kr. mod 2545 mio. kr. i første kvartal af 2014/15, og også resultatet før skat udviklede sig stort set fladt og endte på 119 mio. kr. mod 123 mio. kr. sidste år. Efter skat faldt overskuddet en anelse til 90 mio. kr. fra 94 mio. kr.

Den jævne udvikling og ensartede resultater dækker dog over geografiske afvigelser i salget. Salget i Danmark steg eksempelvis 12 pct., mens salget i udlandet svandt ind med 22 pct.

Samtidig har to af Aarsleffs tre forretningsområder afveget fra forventningerne.

Det positive islæt er forretningsområdet anlæg- og byggeri, der fik et overskud før renter på 78 mio. kr. mod 69 mio. kr. i første kvartal af 2014/15.

- Resultatet er i overkanten af det forventede ved årets begyndelse, skriver Per Aarsleff, der til gengæld må konstatere, at resultatet i forretningsområdet fundering lå under det ventede. Her faldt omsætningen med 5 pct. til 368 mio. kr., og resultatet før renter blev halveret til 14 mio. kr. fra 28 mio. kr.

Aarsleffs sidste forretningsområde, rørteknik, så også omsætningen falde med 5 pct. til 409 mio. kr., mens resultatet på 31 mio. kr. før renter mod 34 mio. kr. i tilsvarende periode sidste år var på niveau med forventningerne.

For hele 2015/16 fastholdes forventningerne til alle forretningsområder. Det gælder også på koncernniveau.

Dermed ventes fortsat et resultat før skat på 430 mio. kr. og "et lidt højere aktivitetsniveau" end i 2014/15.