Århus Havn 30 procent tilbage

Kraftigt fald i godsomsætningen på havnen i Århus. Men havnen mener nedgangen er fladet ud.

Målt i ton faldt godsomsætningen i Århus Havn i første halvår med 30 procent sammenlignet med samme periode i fjor, men havnen pointerer samtidig, at godsomsætningen har stabiliseret sig i andet kvartal.

Havnedirektør Bjarne Mathiesen siger, at det endnu er for tidligt at vurdere, om lavmålet er nået. Århus Havns nedgang i godsomsætning er lidt større end i de store europæiske havne, som udgør et slags barometer for temperaturen på verdenshandlen.

- Denne forskel skyldes formodentlig det svage danske forbrugsmarked samt de store fald i handlen i Island og i landene omkring Østersøen, som udgør Århus Havns nærmarkeder, siger havnedirektøren. På trods af det aktuelle vigende marked fastholder Århus Havn sin udviklingsstrategi. Den omfatter en havneudvidelse med bl.a. en ny færgeterminal og en ny Omniterminal.

/ritzau/