Aalborg Portland kunne varme en pæn provinsby op, men afgifter stopper dem

Anbefalingerne i en ny analyse af overskudsvarme får ikke Aalborg Portland til at levere mere varme til sin hjemby. I stedet vil det blive dyrere for de 23.000 nuværende aftagere.

Foto: Henning Bagger

Når det ikoniske Aalborg Portland-værk producerer cement, sker det under ekstremt høje temperaturer, og en del af den varme ender hos indbyggerne i Aalborg, der har nogle af landets laveste varmepriser. Men der kan potentielt være en ekstraregning på vej.

En nylig analyse af overskudsvarmepotentialet i Danmark giver nemlig en række anbefalinger til området, og en af dem er at harmonisere afgifterne inden for overskudsvarme. Da Aalborg Portland er på en af de lettere belagte ordninger, vil sådan en harmonisering betyde en prisstigning i Aalborg-området på 350 kroner om året per fjernvarmekunde.

»Det sender det forkerte signal. Hvis det skulle komme forbrugerne til gode, så havde jeg egentlig forventet, at man ville fjerne overskudsvarmeafgifterne,« siger adm. direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen.

Harmoniseringen betyder dog også, at de relativt høje afgifter, som i dag er pålagt overskudsvarme, hvis ikke man er på en sideordning, sænkes ganske betydeligt fra 50 til 22,8 kroner per gigajoule. Men da Aalborg Portland længe kun har skullet betale omkring det halve af det, kommer cementproducenten ikke til at udnytte mere af sin overskudsvarme.

»Vi kunne næsten levere 50 pct. mere. Det svarer til mindst 10.000 husstande. Det er en pæn provinsby, som kunne få varme fra os. Der synes vi, at man bør kigge på reglerne i øjeblikket, for der er ingen incitament til dem med god overskudsvarme til at investere yderligere,« siger Michael Lundgaard Thomsen.

Analysen, som anbefalingerne er fra, er blevet stærkt kritiseret af både DI og Dansk Fjernvarme for ikke at sætte stærke nok rammer til at få mere overskudsvarme ind i fjernvarmesektoren. Hos det lokale fjernvarmeselskab i Fredericia, der i dag får en stor del af sin varme fra det lokale Shell-rafinaderi, frygter man ligefrem, at analysen vil skade integrationen af overskudsvarme. Her vil priserne, hvis rapport anbefalinger bliver til lov, føre til prisstigninger på 560 kroner om året.

»Vi er nok dem, der rammes hårdest, hvis den analyse bliver en realitet. Næsten en tredjedel af varmen i vores område er overskudsvarme, og det vil gå ud over os i forhold til prisen, men det vil også ramme erhvervslivet, for det vil medføre, at der vil være varme, som ikke er økonomisk attraktivt at aftage mere,« siger direktør i fjernvarmeselskabet Tvis, Hans Bjørn.

Rapporten om overskudsvarme er én af samlet seks rapport om energiafgifter og – tilskud i Danmark. Den sidste del, der omhandler elafgifter er ikke kommet endnu, men det har ikke forhindret DI og Dansk Fjernvarme i at rejse kritik, der er meget på linje med bekymringerne hos Aalborg Portland og Tvis. Da de to interesseorganisationer rejste deres kritik, manede  energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, dog til besindighed, indtil samtlige analyser er færdige.

»Delanalyse fem om overskudsvarme er, som det også fremgår af analysen, ikke en færdig pakke for bedre udnyttelse af overskudsvarme. Dette skyldes i høj grad, at en væsentlig del af problemet med at få overskudsvarme ud i fjernvarmenettet i dag skyldes elvarmeafgiften og eltarifferne, da det er dem, der gør det dyrt at opvarme overskudsvarmen med en eldrevet varmepumpe til den temperatur, som fjernvarmenettet kræver,« skriver ministeren i en mail til Berlingske.

»Jeg synes, at interessenterne skal vente på, hvordan det samlet ser ud, når vi har fået resultaterne af den sidste del af afgifts- og tilskudsanalyserne og regeringens opfølgning herpå, før de afskriver brug af overskudsvarme i Danmark.«