900 mia. kroner på spil: Minister afviser professors advarsel

Professor Jesper Rangvid efterlyser en række politiske ændringer for at sikre, at Danmarks største pengetank fortsat skal være relevant for alle danskere. Minister afviser at ville blande sig i arbejdsmarkedets parters beslutninger.

Bekæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S). Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Helt grundlæggende er der ifølge CBS-professor Jesper Rangvid »en konstruktionsfejl« i ATP, der gør, at dens betydning langsomt vil svinde væk for alle danskere, der indtil nu har sørget for, at pengetanken svulmer med mere end 900 mio. kr.

Derfor kræves der politisk handling.

ATP-bidraget burde ifølge professoren ikke besluttes på overenskomstforhandlinger. Det skulle i stedet for være en procentsats, eksempelvis en eller to procent af ens løn, som tilfældet er med vores arbejdsmarkedspensioner. Når lønnen stiger, stiger bidraget.

»På grund af den nuværende ledelsesstruktur i ATP må man stille sig tvivlende over for, om det kommer til at ske, med mindre det gennemføres politisk med en ændring af ATP-loven,« siger han.

Dernæst er der de garanterede pensioner. Politikerne har i sin tid lavet ATP-loven, hvori det står, at pensionen skal realværdisikres. Her burde politikerne ændre loven, så det ikke længere er en garanteret pension, men en forventet pension. Så får ATP det nødvendige mandat til at investere mere frit.

Drastiske ændringer nødvendige

Måden, man gennemfører dette på, er ved at oprette en ny afdeling i ATP, som investerer efter markedsrenteprincippet, og hvortil der ikke er knyttet nogen garanti. Nye indbetalinger til ATP placeres automatisk i denne nye afdeling. Dernæst giver man danskerne mulighed for at flytte deres nuværende ATP-opsparing over til den nye afdeling.

Alternativet til den politiske handling er ifølge Jesper Rangvid at sætte pensionerne fri.

»Hvis der ikke gøres noget drastisk, så er det groft, hvis man ikke giver folk muligheden for at flytte deres pension ud. Hvem vil have meget store dele af deres pensionsmidler investeret til nul pct.? Hvis ikke der sker ændringer, så er ATP ved at udspille sin rolle

Det synspunkt deler beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) dog ikke. Han mener, at ATP fortsat har et stort formål og »i den grad en berettigelse«. ATP er relevant, siger han, men de skal også forblive relevante.

»Det betyder bl.a., at bestyrelsen skal sikre, at medlemmerne rent faktisk får noget ud af deres opsparing hos ATP. Det kan de gøre på flere måder, og det er ikke op til mig som minister at fortælle dem præcis hvilke greb, de skal anvende. Jeg har en klar forventning om, at bestyrelsen er fuldt opmærksom på det, og at bestyrelsen påtager sig det ansvar, som de har qua deres rolle som hjørnesten i den danske model.«

De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov, er imidlertid positivt indstillet over for ideerne.

»Jeg kan i det store hele bakke op om ideerne. Der står meget store summer i ATP, og det betyder meget for danskernes velstand, at der kommer et konkurrencedygtigt afkast,« siger Rasmus Jarlov.

Ifølge René Christensen, Dansk Folkepartis finansordfører, er udfordringen, at Danmark frem for et velfærdsland er blevet et velstandsland, og man derfor skal opretholde en vis købekraft, også som pensionist.

»Jeg er enig i, at ATP-beløbets størrelse er løbet fra befolkningens efterspørgsel efter rådighedsbeløb, når man går på pension. Diskussionen om værdien af det indbetalte beløb er højst relevant,« siger han uden dog at forholde sig til, om ATP-loven skal ændres.