7/9-2006: Bendtsen: Pensionspenge vigtige for minibørs

Et skattefradrag, der skal få pensionssektoren til at kaste milliarder ind i vækstvirksomheder, afventer EU's godkendelse, siger Bendt Bendtsen til business.dk.

Det er helt afgørende for succes for vækstselskaberne på den nye minibørs, at pensionsselskaberne- og kasserne kaster en del af danskernes milliardstore pensionsformue ind i de nye virksomheder, der skal tegne erhvervsdanmarks fremtid.

Det vurderer økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K).

"Det er meget vigtigt at få pensionskasserne med - de har en stor volumen, så de kan trække noget mere omsætning end de private investorer. Derfor er de en meget vigtig spiller i dette her," siger han til business.dk.

Derfor skulle et klækkeligt skattefradrag have fået pensionsselskaberne- og kasserne til at gå på den nye minibørs, First North.

Men de glimrer indtil videre ved deres fravær.

Skattefradraget er endnu ikke godkendt i EU-kommissionen, selvom det efter de oprindelige planer skulle have virkning fra 2005 til 2008. En skatterabat til en bestemt gruppe virksomheder kan tolkes som statsstøtte, og derfor skal ordningen blåstemples af EU-kommissionen.

"Skattefradraget til pensionssektoren er ikke trådt i kraft, fordi EU endnu ikke har godkendt ordningen. Men vi maser på, netop fordi de er en vigtig spiller," siger Bendt Bendtsen.

Et skattefradrag til at "kickstarte" et marked for investeringer i aktier, der ikke er store nok til at optræde på de egentlige børser, har været brugt i flere andre lande.

I Danmark lyder forslaget på, at der kan fratrækkes fem pct. af investeringerne i selskaber, som er optaget til handel på den alternative markedsplads, i det grundlag, der skal beskattes efter pensionsafkastbeskatningsloven.

Fradraget kan dog højest udgøre fem pct. af investorens samlede formue.

Der er ingen klar melding fra EU-kommissionen om hvornår, sagen er afgjort. Men i Økonomi- og erhvervsministeriet håbes der på en afgørelse indenfor et par måneder.