73 firmaer vil opføre private lejeboliger

Regeringens støtte til det private boligbyggeri via et straksfradrag endte sidste år med en række problemer, hvor

støttemodtagerne bl.a. videresolgte deres krav på fradrag til andre virksomheder.Det har økonomi- og erhvervsminister

Bendt Bendtsen taget hånd om, og sikrer nu i det andet støtteår, at ansøgerne har både vilje og kapitalstyrke

til at gennemføre de projekter de søger støtte til. Et af kravene betyder, at når der er givet betinget

tilsagn om investeringsramme, så skal modtageren af det betingede tilsagn senest 14 dage efter dokumentere, at han skaffer sig

eller har rådighed over den byggegrund, byggeriet skal opføres på.

Svar på tiltale

Desuden har

ministeren sikret sig, at de boliger, der opføres er velegnede til familiebolig. Problemerne i forbindelse med første

runde har ført til et spørgsmål til ministeren fra socialdemokraten René Skau Björnsson, der ønskede

en status på de første fire støttemodtagere. Ministerens svar er netop offentliggjort:- Erhvervs- og Boligstyrelsen,

som administrerer ordningen, har oplyst, at alle fire støttemodtagere inden for den fastsatte tidsfrist på ni måneder fra

modtagelse af tilsagn har fået byggetilladelse fra den berørte kommune.Fristen herfor var den 24. december 2003.

Marselis Finans A/S forventer at påbegynde den fysiske gennemførelse af projektet i København i løbet af februar

2004, mens Ejendomsselskabet Sophienholm ApS forventer at gå i gang med byggeriet af 168 lejligheder i Hillerød i marts

2004. De øvrige tilsagnsmodtagere, der først fik deres byggetilladelse til projekterne i henholdsvis Aalborg og Randers

kort før fristen for modtagelse af byggetilladelse udløb, har endnu ikke endelig fastsat startdatoen.De strammere

krav har tilsyneladende kølnet interessen for at søge en hel del.Der var ved udløbet af fristen for anden

ansøgningsrunde modtaget i alt 73 gyldige ansøgninger mod 205 sidste år, men det er helt uproblematisk i forhold

til de få projekter, der kan opnå støtte.Muligvis er det lavere antal ansøgere blot et udtryk for,

at de nye regler sætter en stopper for spekulanter, der sidste år var ude på at score en skattegevinst.Erhvervs-

og Boligstyrelsen, som administrerer ordningen, er ved at udarbejde svar til samtlige ansøgere og forventer at have sagerne

afgjort snarest.