50 danske fotoforhandlere aftalte ulovlige priser på kameraer i årevis

Indkøbsforeningen Team DS, der bl.a. har medlemmer fra PhotoCare-kæden, instruerede medlemmer i at holde prisen oppe i en årrække, stadfæster Konkurrenceankenævnet. Foreningen er nu meldt til bagmandspolitiet.

Langt de fleste medlemmer af Team DS er selvstændige fotohandlere, der driver deres forretning under PhotoCare-kæden. Resten er frie, selvstændige fotoforhandlere og medlemmer af kapitalkæden Japan Photo. Fold sammen
Læs mere
Foto: ERIK REFNER

Danske forbrugere kan i årevis have betalt for høje priser for kameraer og udstyr pga. manglende konkurrence i 50 danske fotoforhandlere, som indkøbsforeningen Team DS ulovligt har koordineret priser for.

Det stadfæster Konkurrenceankenævnet i kendelse.

»En indkøbsforening kan gavne konkurrencen og forbrugerne. Men det er en overtrædelse af konkurrencereglerne, når en indkøbsforening koordinerer priserne mellem medlemmer, der er indbyrdes konkurrenter. Det har Konkurrenceankenævnet nu bekræftet,« siger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vicedirektør, Bitten Thorgaard Sørensen, i en pressemeddelelse.

Konkurrencerådet har nu meldt Team DS til bagmandspolitiet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Koordinerede priser i fem år

Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse fra december 2017 om, at indkøbsforeningen Team DS i hvert fald i knap fem et halvt år frem til sommeren 2013 har koordineret medlemmernes priser på kameraer og tilbehør.

Indkøbsforeningen har desuden udvekslet informationer om priser og andre konkurrenceparametre mellem de godt 50 fotohandlere, der er medlemmer af foreningen, og forbrugerne kan have betalt højere priser for kameraer og tilbehør på grund af Team DS' overtrædelse, oplyser Konkurrenceankenævnet.

Sagen bygger bl.a. på korrespondancer mellem Team DS og indkøbsforeningens medlemmer. Udvekslingen af informationer er især foregået på Team DS' Notes-opslagstavle, der er en intern elektronisk opslagstavle, som Team DS administrerer og bruger som platform til at kommunikere med medlemmerne af indkøbsforeningen. Derudover foregik den priskoordinerende adfærd også gennem e-mailkorrespondancer og i øvrigt på Team DS' generalforsamling.

Der har bl.a. været udmeldinger af faste priser, opfordringer til at fastholde eksisterende priser, til at sætte priser op og til at hente avancer på andre produkter samt ved trusler om, at netbutikkerne ville få produkter frataget, hvis prissætningen ikke blev fulgt.

Langt de fleste medlemmer af Team DS er selvstændige fotohandlere, der driver deres forretning under PhotoCare-kæden. Resten er frie, selvstændige fotoforhandlere og medlemmer af kapitalkæden Japan Photo.

Team DS vil ikke kommentere kendelsen, men oplyser, at foreningen tager den til efterretning og ikke ønsker at anke.