4 år og 100 mio. kr. sat af til kontrolleret nedlukning af skandaleramt it-system

Mens Skats skandaleramte EFI-system pilles fra hinanden, er dele af det nødt til at køre videre. Driften kan koste op mod 100 millioner kroner.

Foto: ERIK REFNER.
Læs mere
Fold sammen

Skats system til inddrivelse af danskernes gæld til offentlige, EFI, blev sat på standby i august 2015 og efterfølgende blev det besluttet at skrotte systemet. Det bliver imidlertid ingen let opgave, fordi der samtidig skal udvikles et midlertidigt system, som kan erstatte EFI, skriver Version2.

Derfor skal EFI pilles fra hinanden, men dele af systemet skal køre videre, mens der altså i en periode bliver udviklet midlertidige erstatninger. Først derefter vil Skat tage stilling til en permanent erstatning for EFI.

Alene dekommissioneringen af EFI kan komme til at koste mellem 50 og 100 millioner kroner og vare fire år. Det fremgår af et udbud fra Skat.

Udbuddet omfatter driften af EFI og nogle tilhørende komponenter i debitormotorsystemet DMI og flere egenudviklede komponenter. Driften skal foregå parallelt med, at der bliver udviklet en midlertidig erstatning for EFI.

»Den gradvise udvikling af Interim-løsningen vil betyde, at SKAT i en periode, frem til Interim-løsningen bliver et fuldt funktionelt inddrivelsessystem, skal anvende og drive to forskellige parallelle systemer til at understøtte inddrivelsen. […] Leverandøren skal derfor teknisk, og der vil blive lagt op til prismæssigt, kunne understøtte, at der løbende fjernes funktionalitet og nedlukkes specifikke hardwarekomponenter eller hele miljøer, og at platformen på sigt muligvis alene skal kunne opbevare data i en offline tilstand,« skriver Skat i udbuddet.

Der er altså i dette tilfælde grundlag for at kunne trække systemudviklingsmetaforen om at skifte hjul på bilen, mens den kører, frem.

En del af opgaven bliver at understøtte komponenterne i det nye, midlertidige system. Der skal blandt andet sørges for integration via de cirka 350 webservices, som EFI i dag indeholder.

Udbuddet fortæller os imidlertid også lidt mere om den platform, EFI kører på. Det fremgår således, at det meste kører på en Solaris-platform på Oracle Sparc T4 og T5-baserede servere, men der er også Windows-servere i miljøet. Samtidig fremgår det, at integrationen skal opbygges på Oracle Service Bus. EFI kører i dag på to selvstændige Oracle Middleware-driftsplatforme.

I modsætning til eksempelvis Polsag og Proask, så var det ikke systemets svartider, der var det største problem for EFI, men derimod fortrinsvis en række fejl i implementeringen af et ekstremt komplekst system, der blev delt op i to systemer, som skulle udvikles selvstændigt af to forskellige leverandører.

Deltag i debatten på Version2