3Fs stærke transportmand i stormvejr efter dårlige sager

I mere end ti år har Jan Villadsen været 3Fs stærke mand på transportområdet. En stribe dårlige sager og et muligt kampvalg kan dog varsle enden for fagforeningsmanden, der tidligere kandiderede til at blive øverste boss for 3F.

Jan Villadsen har siden 2007 haft den magtfulde post som formand for Transportgruppen hos 3F. Til efteråret skal han vælges på ny, og det kan meget vel ende med et kampvalg. Arkivfoto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

I disse dage er det to år siden, at Jan Villadsen kunne fejre en af sine største sejre som formand for den magtfulde transportgruppe hos 3F.

28. marts 2017 meddelte kørselstjenesten Uber, at den lukkede i Danmark, og dermed syntes fagforeningen i mål med en omfattende kampagne, der havde kritiseret kørselstjenesten for at omgå loven og for at overfløddiggøre taxachaufførerne, hvoraf en del var 3F-medlemmer.

Det var en »sejr for for de 6.000 mennesker, der lever af at køre taxa, og som overholder reglerne,« sagde Jan Villadsen dengang.

Hele forløbet om Uber syntes symptomatisk for 62-årige Jan Villadsens karriere i fagbevægelsen: Med lige dele charme, brutalitet og politisk drevenhed lykkedes det transportformanden at vejre stemningen blandt sine medlemmer, gribe sagen, sætte hårdt ind politisk for til allersidst at stå tilbage som sejrherre.

Aktuelt synes det dog at skorte på sejre hos Jan Villadsen, der har måttet se sin gruppe blive fedtet ind i den omsiggribende Falck-skandale, der kulminerede tidligere på året, da Konkurrencestyrelsen udtalte hård kritik af redningkoncernens ageren i kølvandet på det tabte ambulanceudbud i Region Syddanmark i 2014.

3F nævnes adskillige gange i en redegørelse, og Berlingske har i flere artikler siden afdækket, hvordan fagforeningen og Falck i årevis har kørt et tæt – og periodevis umage – parløb.

Forløbet med Falck er ikke alene problematisk, fordi det har rejst spørgsmål om, hvorvidt fagforeningen har opereret uvildigt og – udelukkende – med medlemmernes interesse for øje, men tillige fordi en lang række ambulancereddere har forladt 3F som konsekvens af sagen.

3F oplyser ikke, hvor mange medlemmer man har inden for de forskellige sektorer, men det er en kendt sag, at ambulanceredderne i Region Syddanmark overgik til FOA, da regionen hjemtog driften, ligesom en ny – og alternativ – fagforening, Reddernes Fagforening, har haft held til foreløbig at tiltrække flere end 500 reddere.

3F har med andre ord mistet et ikke ubetydeligt antal medlemmer, og blandt de tilbageværende medlemmer er der flere steder højlydt utilfredshed med fagforeningens håndtering af Bios-forløbet, ligesom det tætte samarbejde med Falck har vakt fuore.

Dygtig og temperamentsfuld

Timingen er kritisk for Jan Villadsen, der til efteråret igen er på valg til hvervet som formand for Transportgruppen. Endnu har ingen andre formelt meddelt et modkandidatur, men ifølge Berlingskes oplysninger kan det meget vel blive aktuelt, da i hvert fald én højtplaceret 3Fer er i fremskredne overvejelser om at tage kampen op.

Tilbage i 2013 var det Jan Villadsen, der var på udfordrerens side. Her meddelte han sit kandidatur til hvervet som øverste formand for 3F. I en selv for fagbevægelsen skarp kampagne kritiserede han den daværende 3F-ledelse – i skikkelse af Poul Erik Skov Kristensen – for at være for dårlig til at være konstruktiv og søge løsninger for de mange medlemmer.

Det blev som bekendt den mere pragmatiske Per Christensen, der i sidste ende løb med medlemmernes gunst. Jan Villadsen nåede at trække sit kandidatur inden kongressen – ifølge flere kilder i erkendelse af, at hans uforsonlige kampagne havde skabt for mange fjender internt.

Internt har Jan Villadsen ry for at være en temperamentsfuld herre, der dog samtidig er politisk dreven og dygtig til at gennemskue komplekse sager og bruge medierne aktivt til at få sine synspunkter igennem.

En del tyder på, at han får brug for de egenskaber i den kommende tid.