2016 var et superår for de mellemstore erhvervsmæglere

Næsten alle erhvervsmæglere kunne notere højere omsætning i 2016, men mest fremgang var der for RED Property Advisers og CBRE. Selv om alle i markedet benytter de gode tider til at få sul på kroppen, er der også tegn på, at man kigger længselsfuldt på hinandens markedsandele.

Det er langtfra altid centrale og prangende ejendomme, der ligger bag de handler, som skæpper i mæglernes kasser. RED Property Advisers opnåede således blandt andet sin store fremgang i 2016 ved at formidle salget af de ejendomme på Ejby Industrivej i Glostrup, der rummer Danske Banks back office-funktioner. Foto: Red Proterty Advisers Fold sammen
Læs mere

Efter 2015 så det ud til at tre erhvervsmæglere – Colliers International, Sadolin & Albæk og EDC Poul Erik Bech Erhverv – var ved at skille sig ud og danne deres eget felt i branchen: de havde haft den største vækst, og den mindste af dem var, målt på bruttofortjeneste, næsten dobbelt så stor som branchens nummer fire.

Men i 2016 er nogle af de mellemstore mæglere i den grad kommet tilbage i kampen. Det viser en gennemgang af årsregnskaberne.

Det gælder primært RED Property Advisers, der sidste år brillerede med branchen største vækst, på hele 60 procent. Ifølge managing partner Nicholas Thunø er fremgangen især kommet fra forretningsområderne investeringsejendomme og retail (dvs. butiksejendomme).

Svært at vurdere markedsandele

Der er et element af tilfældigheder i, hvor de store opgaver lander, og om de bliver afsluttet og faktureret før eller efter regnskabsåret lukker, så Nicholas Thurø finder det svært at sige om fremgangen er udtryk for, om RED Property Advisers mere langsigtet har vundet markedsandele.

»Men,« skriver han i en mail til Berlingske Business Ejendomme, »vi havde i hvert fald nogle spændende og store salgsmandater. Blandt de større investeringssager, vi har været involveret i i 2016, kan nævnes Danske Banks salg af deres back office-funktioner i Glostrup og Høje Taastrup, en portefølje på 362 boliger i Valby og salg af alle retail-enhederne i Carlsbergbyen. Vi er også i år involveret i en række milliardhandler, som pt. er i den afsluttende fase. Så vi har en forventning til, at vores aktivitet i 2017 bliver på niveau med 2016 – om ikke lidt højere.«

Også CBRE har haft meget høj vækst, på 50 pct. Det skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2015 havde lav vækst, blandt andet fordi nogle store sager ikke nåede at blive afsluttet ført årsskiftet. De er altså i stedet med til at booste 2016-regnskabet.

To års fremgang for Nybolig Erhverv

Omvendt havde Lintrup & Norgart meget høj vækst i 2015, men i 2016 har deres omsætning været stort set uændret. Selskabet, der traditionelt har været stærkt inden for udlejning, prøver også at blive stort på de meget indbringende ejendomshandler.

Nybolig Erhverv har haft høj vækst på over 30 pct. i både 2015 og 2016, og selskabet har en meget høj indtjening i forhold til bruttofortjenesten.

Den eneste af de store og mellemstore mæglere, der er skrumpet de senere år, er Newsec Egeskov & Lindquist. Mens markedet har været stærkt har selskabet været hæmmet af en flydende udskiftning af sin internationale partner – fra DTZ til Newsec.

Det har ifølge adm. direktør Henrik Lyngskjold krævet mange ledelsesressourcer, og det også har været en del af baggrunden for nogle personaleudskiftninger. Den tidligere partner Mikael Hartmann er blandt dem, der er stoppet i Newsec.

Men Henrik Lyngskjold lover, at der igen vil være vækst i det regnskabsår, der bliver lukket med udgangen af juni måned.

»Vi kommer tilbage på ganske fint niveau. Men man skal også se det ud fra at der, hvor væksten i markedet har været, har været på transaktioner, hvor cirka halvdelen af omsætningen i vores virksomhed altid har været baseret på mere stabile opgaver, såsom vurderingsopgaver, rådgivningsopgaver og deslige. Men vi har faktisk forøget vores markedsandel inden for investeringsejendomme,« siger han.

I kraft af det stærke ejendomsmarked er der sådan set foder nok i truget til, at alle mæglerne kan drive en sund og profitabel forretning, uden at bruge alt for meget energi på at gå på strandhugst hos hinanden.

Men Newsec er ikke alene om at fokusere på stå stærkere på den lange bane, også selv om det koster overskud på kort sigt. EDC Poul Erik Bech Erhverv skriver direkte i sin ledelsesberetning, at man »har et ønske om fortsat at udbygge sin position som Danmarks største landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed inden for erhvervsejendomme.«

Det skal blandt andet ske ved at udbygge eksisterende kunderelationer, ved at få nye kunder ind i folden via opkøb, og ved at investere i digitalisering.

»Ledelsen forventer på denne baggrund en forøgelse af omsætningen, men vi forventer ikke, at indtjeningen nødvendigvis kan følge med i samme takt grundet opstart af mange nye aktiviteter, hvor indtjeningen som oftest først kommer efter to-tre år,« hedder det i ledelsesberetningen.

Høje kreditter

En lyst til at tage markedsandele fra hinanden bliver måske også afspejlet i at kreditten til kunderne er vokset.

Det kan ikke siges med sikkerhed, for større kreditter kan afspejle, at mange handler ligger helt op til årsafslutningen, og dette fænomen var særligt udpræget i 2016.

Men der kan altså også være tale om, at man i et vist omfang udvider betalingsfristerne. Under alle omstændigheder er det påfaldende, at samtlige større spillere har vækst i sine udeståender, også mere end bruttofortjenesten er vokset, og at det også er sket i Newsec, hvor regnskabet som nævnt bliver lukket i juni,. Derfor burde investorernes præference for at handle i december være uden betydning.

I nogle selskaber er udvidelsen af kundekreditterne ganske betydelig. I RED er de således mere end tredoblet, og i Sadolin & Albæk er de vokset med 66 pct.

Farligt i dårlige tider

Sadolin & Albæk er også det selskab, hvor kundekreditterne udgør mest i forhold til bruttofortjenesten, nemlig 41 pct.

Ifølge direktør Peter Winther skyldes dette forhold dels nogle store transaktioner i slutningen af året, dels nogle transaktioner inden for boligbyggeri, som man afsluttede i 2016, men hvor man aftalte med kunderne, at de kunne vente med at betale regningen til de selv afleverede byggeriet og dermed fik betaling fra deres kunder.

Peter Winther medgiver, at det er den slags aftaler, der er nemmest at indgå i et positivt marked som det nuværende.

»Når man har store tilgodehavender skal man forholde sig til risikoen for, at man slet ikke får nogen penge i kassen. Er man i en situation, hvor store investorer pludselig vender bugen i vejret, kan man godt risikere at tabe et honorar. Vores opdragsgivere er store pensionskasser og lignende, så vi ikke har været nervøse for det. Men der har da været perioder, hvor vi har bedt om at få deponeret betalingen,« siger Peter Winther.

Sadolin & Albæk har også mest at stå imod med: Målt på resultat før skat er selskabet suverænt i disse år, hvilket bl.a. skyldes, at man er stærke inden for den type af transaktioner mellem store og meget solide parter, der præger markedet.