15 procentreglen og forældrekøb

Klumme: Ved forældrekøbslejligheder skal man tjekke ejerlejlighedens vurderingsmæssige status, hvis man ønsker at overdrage ejerlejligheden til barnet efter den såkaldte 15 procentregel.

Det er populært, at forældre køber en ejerlejlighed med henblik på udlejning til deres barn. Ved et senere salg vil det ofte være skattemæssigt fordelagtigt, at forældrene overdrager ejerlejligheden til barnet efter den såkaldte 15 procentregel, hvorefter ejendommen kan overdrages til en værdi, der holder sig inden for den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering plus/minus 15 procent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sigrid Nygaard
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det er populært, at forældre køber en ejerlejlighed med henblik på udlejning til deres barn. Ved et senere salg vil det ofte være skattemæssigt fordelagtigt, at forældrene overdrager ejerlejligheden til barnet efter den såkaldte 15 procentregel, hvorefter ejendommen kan overdrages til en værdi, der holder sig inden for den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering plus/minus 15 procent.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det er en forudsætning for 15 procentreglens anvendelse, at ejerlejligheden ved den seneste ejendomsvurdering er vurderet som ikke-udlejet (fri).

Salg er skattepligtigt

Indledningsvist er det værd at bemærke, at forældrenes eventuelle fortjeneste ved salg af ejerlejligheden til barnet som udgangspunkt er skattepligtig. Den almindelige regel om skattefrihed for salg af bolig finder ikke anvendelse ved salg fra forældre til barn, medmindre ejerlejligheden reelt har tjent som bolig for forældrene i ejertiden.

Det kan ikke anbefales, at forældrene flytter ind i ejerlejligheden for senere at flytte tilbage til deres hidtidige bopæl på grund af et ønske om skattefrihed. Praksis i denne situation er streng.  Domstolene tror ikke på, at forældrene har haft et ønske om reelt at have bopæl i ejerlejligheden.

15 procentreglen er ikke en egentlig retsregel. Det er en meget fast administrativ praksis om, at skattemyndighederne accepterer, at en overdragelse til plus/minus 15 procent af seneste ejendomsvurdering anses for en overdragelse til handelsværdien. Skattemyndighederne er bundet af denne praksis, i hvert fald når der ikke foreligger særlige omstændigheder.

Hvis ejerlejligheden overdrages inden for dette spænd, vil overdragelsen således ikke udløse gaveafgift. Denne værdi vil samtidig udgøre forældrenes afståelsessum ved opgørelsen af henholdsvis fortjeneste eller tab ved salg af ejerlejligheden.

Hvis ejerlejligheden på grund af denne praksis overdrages til barnet til en værdi, som er mindre end den reelle handelsværdi, vil forældrenes eventuelle skattepligtige avance formindskes, og barnets eventuelle fremtidige skattefrie avance forøges. Barnet vil nemlig have mulighed for senere at sælge ejerlejligheden skattefrit, forudsat at barnet reelt har boet i lejligheden efter købet.

Vurdering af udlejede lejligheder

Hvis ejerlejligheden – som det typisk vil være tilfældet ved forældrekøbslejligheder – har været udlejet til barnet på vurderingstidspunktet, vil ejerlejligheden imidlertid ofte være vurderet som udlejet (ikke-fri). I så fald gives der efter fast praksis et nedslag i ejendomsvurderingen på 50 procent af en ikke-udlejet (fri) ejerlejlighed. Det afspejler, at udlejede lejligheder på det frie marked er mindre attraktive end uudlejede lejligheder.

I denne situation er det vigtigt at være opmærksom på, at ejerlejligheden ikke nødvendigvis kan overdrages til barnet til den seneste offentlige ejendomsvurdering plus/minus 15 procent. I stedet skal overdragelsen ske til handelsprisen for en uudlejet lejlighed. Det skyldes, at lejligheden bliver ”fri” ved salget, fordi barnet jo reelt overtager en uudlejet lejlighed, når det er barnet selv, som er lejer.

Hvis den reelle værdi af lejligheden er højere end den faktiske salgspris til barnet, skal barnet betale gaveafgift af forskellen mellem salgsprisen og den reelle værdi. Herudover skal forældrenes skattepligtige avance opgøres på baggrund af lejlighedens reelle værdi.

Man kunne fristes til at tro, at man så kan overdrage til en pris, som svarer til det dobbelte af ejerlejlighedens værdi som udlejet minus 15 procent, da en ikke-fri ejerlejlighed vurderes til 50 procent af en fri lejlighed. Denne model er dog afvist i praksis. I virkelighedens verden er det derfor sjældent muligt at anvende 15 procentreglen ved forældrekøb.