14 EU-lande presser på for fri datatrafik

Danmark ønsker sammen med 13 andre EU-lande, at EU-regulering ikke må spærre for, at nye teknologier fuldtud kan skabe mere forretning. EU-Kommissionen fremlægger onsdag sine første tiltag for et indre, digitale marked.

14 EU-lande advarer mod, at der lægges for mange hindringer i vejen for, at data kan flyde frit, når EU gør klar til det digitale, indre marked. Arkivfoto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Danmark er medunderskriver på en opfordring fra halvdelen af EU-landene til at få fjernet alle barrierer for, at data kan bevæge sig frit både i og uden for EU, uden at der lægges hindringer i vejen for nye teknologier.

»Det er afgørende for europæisk konkurrenceduelighed, at man har en positiv tilgang til nye fremskridt for digitale teknologier og forretningsmodeller. Europa kan drage betydelig fordel af nye datadrevne teknologier, hvis den rette, fremtidssikrede, juridiske ramme er til stede. En markedsbaseret tilgang, hvos virksomheder ikke står over for uretfærdige byrder, kan arbejde frit på tværs af grænser, som de gør i deres hjemlande, og hvor al lovgivning som standard er digital, er lige væsentlige,« skriver ministre fra Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Irland, letland, Luxembourg, Litauen, Polen, Slovenien, Storbritannien, Sverige og Tjekkiet i en fælles henvendelse til det hollandske EU-formandskab.

Lander midt i stramning af databeskyttelse

Brevet er på samme tid et skrig mod EUs databeskyttelse, som lige nu er ved at blive strammet eftertrykkeligt og gjort ens i alle 28 land, om ikke at blive så skrap, at man forhindres i at drive virksomhed. De 14s henvendelse er også et forsøg på at kæmpe mod, at der i især Tyskland og Frankrig bygges særlige datacentre, som skal sikre, at folks personlige data aldrig forlader landet - alt sammen som reaktion på afsløringerne af omfattende, amerikansk spionage og overvågning.

Brevet kommer, mens der forhandles om den kontroversielle dataudvekslingsaftale med USA, »Privacy Shield«, som skal sikre bedre kontrol med europæeres data, som overføres til datacentre, der fysisk befinder sig i USA. De europæiske datatilsyn har kritiseret aftalen for ikke at være skarp nok, og det forhandler EU og USA nu om at få løst. EUs juridiske kommissær, Vera Jourová, sagde forleden til Berlingske, at hun håber at have en endelig aftale på plads i juni.

De 14 lande opfordrer til at undgå ens lovgivning for alle brancher, »eftersom det vil reducere konkurrencen og ødelægge innovationen«, og så mener ministrene, at »alternativer til regulering bør undersøges snarere end at føje ny, byrdetung regulering af erhvervslivet til«. EUs digitale kommissær, den tidligere estiske premierminister Andrups Ansip, har allerede udelukket en fælles regulering af alle onlineselskaber.

EU fremlægger barrierer onsdag

Det er erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, der har skrevet under på Danmarks vegne på den fælles henvendelse fra de 14 lande, som kommer forud for mødet blandt ministre for transport, tele, energi og konkurrence 26. maj.

EU fremlagde i 2015 planerne for et digitalt, indre marked, hvor digitale varer og varer indkøbt digitalt over nettet (e-handel) skal kunne bevæge sig frit i alle 28 EU-lande, så det bliver lettere at konkurrere med frem for alt de amerikanske giganter på området. Mest folkelig var kravet om, at man ikke skal forhindres i at kunne tage TV og film med sig rundt, bare fordi nogle udbydere har geografiske spærringer på deres produkter.

EU-Kommissionen satte samtidig en undersøgelse i gang af onlinemarkedet, og resultaterne af den fremlægges onsdag i denne uge. Den vil dække søgemaskiner, sociale medier, viden- og videodeling, app-butiker m.m.

Af en rapport, som tænketanken Europa og Dansk Industris IT- og teleorganisation DI Digital har fået Boston Consulting Group til at lave, fremgår, at Danmark sammenmed Belgien, Estland, Finland, Holland, Irland, Luxembourg, Norge og Sverige som digitale frontløbere i Europa kan skabe mellem 1,6 og 2,3 millioner arbejdspladser frem mod 2020, hvis digitaliseringen kommer op i fart, og nye teknologier bliver bedre udnyttet. Derfor har DI Digital og tænketanken Europa opfordret statsminister Lars Løkke Rasmussen til at tablere et digitaliseringsråd og sammen med de øvrige EU-lande presse på for at øge ambitionsniveauet i EU.

Norden i top

En ny rapport fra EU-Kommissionen viser, at det er vidt forskelligt, hvor langt udviklingen af den digitale økonomi er i de 28 medlemslande. Det indbefatter, hvor vidt brugen af mobilt bredbånd - altså internetforbindelser via mobilnettet - er nået. De nordiske lande beskrives som »blandt de mest avancerede i verden«. Sverige, Danmark og Finland ligger helt i top, målt på mobilt bredbånd, foran Sydkorea og USA.

Ordentlige forbindelser er afgørende for, at nye teknologier kan tages i brug og bredes ud overalt.