12 ton-zone ødelægger miljøet

Vognmænd advarer mod en begrænsning på 12 ton-lastbiler i den nye miljøzone i København.

12 ton-zone ødelægger miljøet - 1
Læs mere
Fold sammen
Københavns kommune vil ikke have lastbiler ind i byen, hvis de vejer over 12 ton. Indførelse af en »tung transportzone« ventes indført i forbindelse med den nye miljøzone i september, og det skal halvere antallet af tunge køretøjer på Nørre Voldgade og Nørrevold og nedsætte antallet i indre by med ti procent.

Foreløbig har et flertal i Københavns Borgerrepræsentation netop pålagt teknik- og miljøforvaltningen samt økonomiforvaltningen at komme med en initiativpakke inden sommerferien. Baggrunden er de seneste fatale højresvingsulykker.

Hos Dansk Transport og Logistik (DTL) advarer man politikerne på rådhuset mod at gennemføre de nye planer, som vil betyde langt flere køretøjer i byen, for borgerne skal stadig have de samme mængder at spise, og deres affald skal fortsat hentes på deres bopæl.

Øget forurening og trængsel

»Der kommer flere lastbiler i gadebilledet, især i myldretiderne, og det vil ikke øge cyklisters og fodgængeres sikkerhed, som kommunen har sat i fokus efter flere højresvingsulykker,« siger DTL’s direktør Erik Østergaard i en leder i organisationens seneste medlemsblad DTL Magasinet.

Han er sikker på, at der vil blive kaos, når der skal udstedes massevis af dispensationer, fordi renovationskøretøjer, slamsugere og andre store lastbiler, der udfører opgaver i byen, skal ind for at byen kan fungere.

»Flere mindre lastbiler og store omveje uden om byen betyder mere brændstofforbrug og større CO2- og partikeludslip. Trængslen på vejene bliver voldsom, ikke mindst nord for byen, hvor trafikken til færger og Frihavnen vil blive intensiveret, fordi lastbilerne skal sydpå. Løsningen må være at få en bedre infrastruktur med en havnetunnel, så bilerne kan komme til og fra motorvejssystemet uden om byen,« siger Erik Østergaard.

Blandt DTL’s medlemmer er der heller ikke begejstring at spore. Hos Danske Fragtmænd siger citylogistikchef John Steinmejer, at det afgørende bliver omfanget af den tunge trafikzone.

»Jo mere omfattende, jo flere lette lastbiler vil der komme. For os vil det betyde et andet distributionsmønster, for godset skal jo ind til byen. Vi vil fylde mere i gadebilledet, og distributionen vil tage længere tid,« siger John Steinmejer.

Øget risiko for uheldOldermand Jørgen Kjeld Jensen, Københavns Vognmandslaug, forstår ikke, at biler, der vejer 12 ton, i højere grad skal forhindre højresvingsulykker end biler på 22 ton.

»Flere biler betyder også øget risiko for trafikulykker, mere trængsel og faldende gennemsnitshastighed i myldretiderne,« siger Jørgen Kjeld Jensen.

Renovationsbranchen kan ikke se, hvordan den skal løse sine opgaver i København, hvis der kun må køres i biler på 12 ton.

I dag køres med 16-18 ton biler, som har en lasteevne på fem ton, mens 12 ton biler vil kunne rumme op til tre ton.

»Det enkle regnestykke viser, at der skal op mod det dobbelte antal skraldebiler til at hente affaldet i forhold til i dag. For os vil det betyde kæmpe investeringer i nye mindre biler, og det lige efter, at vi har købt moderne Euro 4- og Euro 5-biler og har investeret i partikelfiltre. Vi vil skulle begynde helt forfra,« siger Henrik Tofteng, renovationsfirmaet Henrik Tofteng A/S.