11.000 kunder i storbank skal betale for at have penge stående

Danmarks tredjestørste pengeinstitut, Jyske Bank, sætter nu tal på, hvor mange kunder der vil blive ramt af minusrenter.

Anders Dam, topchef i Jyske Bank præsenterede onsdag regnskab for de første ni måneder af 2019. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Omkring 11.000 privatkunder i Jyske Bank vil fra december blive påvirket af negative renter af deres indestående på over 750.000 kroner, der samlet set udgør knap ti mia. kroner.

Det oplyser banken i sit regnskab for tredje kvartal.

»Jyske Banks netto renteindtægter har været under pres i de senere år. Det skyldes primært det negative rentemiljø, som giver store udgifter forbundet med en indlånsbase på nu 130 mia. kroner, hvoraf ca. halvdelen indtil 1. december 2019 har været friholdt fra negative renter. Derudover har konkurrencen på bankudlån med faldende marginaler til følge trukket i samme retning, ligesom efterlevelse af krav om nedskrivningsegnede passiver har gjort det,« siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, i en meddelelse.

Banken var den første, der tog skridtet og indførte negative renter for formuende privatkunder. Siden er flere banker fuldt efter.

»På baggrund af kundernes hidtidige tilbagemeldinger og dispositioner er det vores vurdering, at kunderne investerer, accepterer standardvilkårene, omdisponerer deres indestående, evt. nedbringer gæld eller øger forbruget. Samlet set forventes som følge heraf et indlånsfald på 3–4 mia. kroner,« oplyser Anders Dam.

I en meddelelse noterer han, at banken har oparbejdet et stort indlånsoverskud siden 2012. Væksten i indlån har været på 40 mia. kroner, mens bankudlån har været stagnerende.

»Jyske Bank har fra 1. december 2019 knap 50 mia. kroner indlån fra privatkunder, der ikke er omfattet af negativ rente, og som i det nuværende rentemiljø påfører Jyske Bank en betydelig udgift,« siger Anders Dam.

Banken fik et resultat før skat på 1,85 mia. kroner i årets første ni måneder mod 2,54 mia. kroner året før. Banken har nedpræciseret forventningerne til 2019 og venter nu et resultat efter skat omkring 2,0 mia. kroner mod tidligere 2,0-3,3 mia. kroner, svarende til en egenkapitalforrentning efter skat omkring seks pct. mod tidligere seks til ti pct.

Umiddelbart efter Jyske Banks regnskab præsenterede Sydbank sit kvartalsregnskab, og her var der også nyt om de negative renter for privatkunderne.