100.000 passagerers ret til mad syltes af DSB

Danske togselskaber har i næsten otte år været underlagt EU-regler om at give vådt og tørt til strandede passagerer. DSB og Arriva lover nu forbedringer.

Foto: Henning Bagger

Hvis du bliver mere end en time forsinket med toget, skal du »gratis tilbydes måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden«. Den ret har eksisteret i næsten otte år, men i Danmark har DSB ikke har haft travlt med at informere om denne EU-sikrede rettighed. Tværtimod oplyser DSB’s kundeservice, at passagererne ikke har ret til forplejning i tilfælde af større forsinkelser. Det skriver Politiken.

»Man kan ikke få mad og sådan noget som i et flyselskab – det er der ikke, nej«, lyder svaret fra kundecenteret på Politikens spørgsmål om ret og praksis.
Også Arriva, der varetager flere regionalstrækninger i Jylland, oplyser i kundeservice til Politiken: »Nej, vi tilbyder ikke måltider, drikkelse eller noget som helst«.

Men danske togpassagerer har siden 3. december 2009 haft denne ret til at få tilbudt vådt og tørt ved forsinkelser på over 60 minutter. Da trådte EU’s passagerrettighedsforordning i kraft, og den har direkte virkning i medlemslandene. Reglerne siger, at selskaberne skal tilbyde måltider og forfriskninger, hvis de kan leveres på rimelige vilkår i toget eller på stationen.

DSB anslår, at 100.000 passagerer i fjern- og regionaltog årligt bliver ramt af forsinkelser på over en time. Og i hvert eneste tilfælde er DSB og Arriva forpligtet til at vurdere muligheden for at give forplejning. Derudover har de, ifølge EU-Kommissionen, pligt til at informere kunderne tydeligt om rettigheden, »eftersom rettigheder er nytteløse, hvis passagererne ikke kender til dem«.

Men hverken på DSB’s eller Arrivas hjemmeside står der i sektionerne om passagerrettigheder noget om forplejning i tilfælde af svære forsinkelser.
DSB’s ledelse siger, at selskabet »formelt set« overholder EU-forordningen. Det sker med henvisning til, at oplysningen om passagerrettigheden optræder på dsb.dk i en pdf-fil om de landsdækkende rejseregler under ’bilag’ på side 24 af 25.

Men Politikens afdækning viser, at der er behov for at forbedre informationerne til DSB’s personale og passagererne, medgiver underdirektør Aske Wieth-Knudsen:

»Vi har et fast koncept for, hvornår og hvor vi giver kunder forplejning, og der må vi erkende, at vi ikke har været gode nok til at kommunikere om reglerne til vores personale. Vi er nu i gang med at lave en ny vejledning til især vores kundecenter. Sagen giver også anledning til at kigge på kommunikationen til kunderne og se vores servicekoncept igennem«, siger Aske Wieth-Knudsen til Politiken.

Arriva kalder det »en fejl«, at kunderne ikke informeres om rettigheden på hjemmesiden. Også Arrivas kundeservice vil nu blive opdateret om reglerne.