Virkeligheden har indhentet Ritt

Overborgmesterens boligplan fra valgkampen bliver aldrig til noget. Den var ren fantasi

Ingen kommer uden om, at Ritt Bjerregaard har et talent helt ud over det sædvanlige, når det gælder om at promovere sig i kamp med politiske modstandere. Derfor var der aldrig megen tvivl om resultatet, da hun annoncerede, at hun ville stille op til kommunalvalget i København i den erklærede hensigt at krone en lang politisk karriere med en periode som overborgmester i hovedstaden.

Allerede et halvt år før valgets afholdelse var den store propagandamaskine kørt i stilling, og københavnerne fik indblik i en helt ny politisk virkelighed. Hun gav interview med de store hovedstadsaviser og erklærede sig klar til handling: Inden for fem år ville hun stille sig bag byggeri af 5.000 familieboliger til en maksimumshusleje på 5.000 kroner om måneden.

5 x 5 planen udviklede sig til at blive det helt centrale dokument i valgkampen for to år siden.

Som eksempel på politisk markedsføring var planen intet mindre end genial. Den var enkel i sin udformning, indholdet var let at forstå, og budskabet var så sympatisk, at ingen kunne rejse indvendinger imod det. Politibetjente, sygeplejersker, skolelærere og andre almindelige mennesker med relativt beskedne indkomster skulle have råd til at bo i den by, hvor de havde deres gerning. Det kunne ingen i sagens natur have noget imod.

Problemet med planen var bare, at den var fostret helt uden hensyn til den økonomiske og juridiske virkelighed, og at der var tale om en hensigtserklæring, der svævede frit i luften, men som af Ritt Bjerregaards vælgere blev opfattet som et politisk løfte formodentlig det mest slagkraftige valgløfte i Københavns nyere historie. Når først valget var overstået, og byens nye overborgmester havde indtaget sit sæde, ville billige boliger begynde at skyde op, hvor der var mest behov for dem.

Således kom det som bekendt ikke til at gå, og det bedste man kan sige i den anledning er, at kommende generationer er sluppet for at rydde op i noget elendigt slumbyggeri, som der nødvendigvis ville have været tale om, hvis projektet var blevet gennemført. Det blev det ikke, og det bliver det heller aldrig på de urealistiske præmisser, 5 x 5 planen byggede på.

Det er forlængst dokumenteret, at grundpriserne i hovedstadsområdet er mere end dobbelt så høje som forudsat i planen, og at byggeriet alene derfor ville kræve et massivt tilskud fra byens øvrige skatteydere. Og det har ikke skortet på advarsler mod at gå videre med projektet, hverken fra byggesagkyndige, finansieringseksperter eller repræsentanter for den brede offentlighed.

Vi har på denne plads med løbende mellemrum slået til lyd for, at Ritt Bjerregaard gik til valg på et politisk løfte, som før eller siden ville blive afsløret som et illusionsnummer. Nu er hun halvvejs igennem sin første valgperiode, og en del tyder på, at hun er ved at blive indhentet af virkeligheden. Hun tror ikke længere på tidsrammen, og det er en god begyndelse til den endelige erkendelse. 5 x 5 planen bliver aldrig til noget. Den var et fata morgana, som ganske mange vælgere fæstede lid til.