Vi slog neandertaleren ihjel

Mordgåden er løst. Og det var ikke klimaet, der gjorde det.

Til venstre en rekonstruktion af en neandertal og til højre et levende eksemplar af hans banemænd. Fold sammen
Læs mere
Foto: Scanpix

Neandertalerne uddøde, fordi de blev fortrængt af moderne mennesker som os, og ikke fordi det skiftende klima gjorde miljøet mindre egnet for dem.

Det viser et stort fransk-amerikansk forskningssamarbejde, som har analyseret årsagerne til, at den store population af neandertalere i Europa over relativt kort tid blev erstattet af cro magnoner, der er moderne mennesker som os selv.

Det store skifte fra fortidsmenneske til moderne menneske skete for omkring 40.000 år siden, samtidig med at Europa kortvarigt oplevede en varmere periode midt i den sidste istid.

Det har imidlertid ikke haft den store betydning for neandertalernes overlevelse, da opvarmningen ikke var voldsom nok til at ændre på de økologiske nicher, som han havde specialiseret sig i at udnytte.

Den fransk-amerikanske gennemgang af undersøgelser af perioden viser blandt andet, at der var lige så mange byttedyr til rådighed som før, og at neandertalernes kost ikke ændrede sig.

Så det var ikke klimaforandringer, der i sig selv førte til, at neandertaleren døde. Det er ellers en populær teori, at opvarmningen af miljøet var dødsstødet for fortidsmennesket, der var langt bedre egnet end moderne mennesker til at håndtere kulde.

Men klimaændringen kunne fortidsmennesket sagtens have klaret, viser undersøgelsen, som er sket med moderne værktøjer til datering og analyse.

Der er heller ingen tegn på, at neandertalerne blev ramt af mærkelige sygdomme eller andre store ændringer i levevilkår.

Det efterlader én oplagt årsag til neandertalerens uddøen, nemlig os selv, det moderne menneske. Vi udkonkurrerede simpelt hen fortidsmenneskene ved at gøre os mangfoldrige og dermed langsomt fortrænge neandertaleren på et tidspunkt, hvor der helt enestående var to forgreninger af Homo-slægten, der konkurrerede om overtaget. Og vores forfædre vandt.