»Vi skal begynde at se på triglycerid«

Selvom det har stor indflydelse på risikoen for hjertekarsygdomme, har hjertepatient Birthe Andersen aldrig fået oplysninger om sit triglycerid-tal. Både læger og patienter ønsker mere information.

Hun ved præcis, hvor højt det er, kolesteroltallet. Det ligger på tre, og det har aldrig været over fire, fortæller 72-årige Bithe Andersen fra sin enestue på Rigshospitalets Hjertecenter, hvor hun er indlagt, fordi hun jævnligt har forstyrrelser af hjerterytmen. Men hendes triglyceridtal tallet, der især for kvinder kan indikere, om de har øget risiko for hjertekarsygdomme det kender hun ikke.

»Jeg må lige have fat i lægerne eller sygeplejerskerne, for det tal har de aldrig oplyst mig om. Er det lige så farligt som kolesterol? Jeg vil spørge om det, når der er stuegang i morgen (i dag, red.)«, siger Birthe Andersen, mens hun går fra hospitalssengen til sit lille bord i hjørnet af stuen.

At Birthe Andersen ikke kender til triglycerid-tallet er ikke overraskende, for det er ikke nær så brugt blandt sygeplejersker og praktiserende læger som for eksempel kolesteroltallet. Men det kan ændre sig nu, hvor en stor dansk undersøgelse viser, at især kvinder med høje mængder triglycerid (fedtstof, red.) i blodet har større risiko for at få hjertekarsygdomme

»Jeg tror ikke, der er fokus på det her hos de praktiserende læger. Egentlig med rette, for der er ikke været gode medicinske behandlingsmuligheder. Men de praktiserende læger skal begynde at se på triglycerid-tallet også. Og mens vi venter på den perfekte pille, vil jeg råde til at tale livsstil, livsstil og livsstil med patienterne,« siger næstformand i Hjerteforeningen Peter Clemmensen, der er overlæge på Rigshospitalets Hjerteafdeling Afdelingen, hvor Birthe Andersen er indlagt.

Øget fokus
Han forventer, at triglycerid-tallet vil blive en vigtig del af helbredsundersøgelserne i fremtiden.

»Det er især glædeligt, at der er fundet en markør, der kan have en afgørende indflydelse i forbindelse med kvinder og livsstilssygdomme,« siger han og understreger, at undersøgelsen viser, at der har været et alt for smalt fokus på kolesteroltallet.

»Man overser mennesker, der er i risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, hvis man fokuserer for smalt på kolesterol. Derfor er det utrolig vigtigt, at den nye viden kommer ud til praktiserende læger og sygeplejersker, samt til sundhedscentrene, der er med til at screene for hjertekarsygdomme,« siger Peter Clemmensen.

Ifølge ham understreger undersøgelsen, at blot fordi der findes gode metoder til at behandle kolesteroltallet, så må det ikke betyde, at man glemmer triglycerid.

Behov for information
Patientforeningen mener ikke, at danskerne kender til triglycerid-tallet og efterlyser derfor mere information.

»Der er et kolossalt behov for information og om behandlingsmulighederne. Når der ligger en dokumenteret undersøgelse, der viser, at det har indflydelse på hjertekarsygdomme, så er det klart, at patienterne skal vide, hvad det betyder for deres situation,« siger Patientforeningens formand, Erik Bach, der vil lægge informationer ud på patientforeningens hjemmeside, ligesom han vil sørge for at der bliver skrevet om triglycerid i foreningens medlemsblad.

Også 72-årige Birthe Andersen vil gerne vide mere:

»Jeg vil gerne vide, om det er noget, der har indflydelse på, hvordan jeg kan spise. Om jeg spiser for meget fedt,« siger hun.