Ventetid forælder kræftskanning

Kræftpatienter må ofte to gange til skanning, fordi første skanning bliver forældet.

Kræftpatienter venter så længe på at komme i behandling, efter at de er blevet skannet for deres sygdom, at lægerne må sende dem til endnu en skanning med endnu mere ventetid til følge, skriver Politiken.

Lægerne er nødt til at have et opdateret skanningsbillede af sygdommen i forbindelse med, at behandlingen begynder. Få ugers ventetid kan nemlig betyde, at svulsten er vokset, og at kræften har spredt sig til andre steder i kroppen. Det kan være afgørende for, hvilken behandling lægerne kan tilbyde patienten.

»Det kan gå fra, at patienten kan opereres, til, at patienten ikke længere kan opereres«, siger overlæge Henrik Torp Madsen, der arbejder i røntgenafdelingen på Århus Sygehus.

Som formand for Dansk Forening for Onkoradiologi repræsenterer han samtidig landets røntgenlæger med speciale i kræft. Han fortsætter:

»De patienter, som har størst chance for at overleve, det er dem, der bliver opereret. Det er kirurgerne, der helbreder. Folks lykke er, hvis de kan blive opereret. Ventetiden betyder, at de så for eksempel skal have kemoterapi i stedet for. Hvor chancen for at overleve generelt er dårligere«, siger han.

Grænsen for, hvornår en patient skal sendes til ekstra skanning, er ud fra en faglig vurdering sat til fire uger. Henrik Torp Madsen har ikke præcise tal på, hvor mange patienter på hans afdeling der venter over fire uger på at komme i behandling, efter at de er blevet skannet - og dermed må i skanneren igen og vente yderligere.

»Men vi ser det hver dag«, fortæller han.

Problemet er ikke isoleret til Århus Sygehus. På de fire største kræftafdelinger i Århus, Odense, Herlev og på Rigshospitalet i København må patienter vente mellem fire og otte uger på at komme til, når de skal have lavet en ekstra CT-skanning, så deres behandling kan komme i gang. Det viser tal, som det faglige selskab Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) har samlet.

Kilde: Politiken