Velstillede har større risiko for selvmord ved sindssygdom

Højt uddannede mennesker i gode stillinger er langt mere tilbøjelige til at tage livet af sig, når de rammes af sindssygdom.

Psykisk sygdom rammer mennesker med høj status hårdest, og den sociale nedtur øger selvmordsrisiko, skriver Dagens Medicin.

Generelt forbinder man højere selvmordsrisiko med fattige og ensomme mennesker, og der er da også dobbelt så mange i de lavere socialgrupper, der indlægges med en sindssygdom.

Men risikoen for, at en sindslidende ender med at tage sig af dage, stiger i takt med vedkommendes placering på den sociale rangstige.

Det viser en ny undersøgelse fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, som analyserer data fra 96.369 danskere, der fra 1981-1998 var indlagt en eller flere gange på en psykiatrisk afdeling.

»Undersøgelsen viser, at jo højere uddannelse en psykiatrisk patient har ved indlæggelsestidspunktet, jo højere er risikoen for, at patienten senere begår selvmord. Risikoen for selvmord er også højere for beskæftigede end for folk på overførselsindkomster, for højtlønnede i forhold til lavtlønnede og for folk i parforhold,« siger Esben Agerbo, forsker ved center for Registerforskning på Aarhus Universitet, til Dagens Medicin.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Archives of General Psychiatry.