Varme havstrømme skyld i afsmeltning af Grønland

Det var i højere grad den marine temperatur end den atmosfæriske, der bestemte farten på afsmeltningen af Grønlands iskappe i slutningen af sidste istid. Opdagelsen er vigtig for forskningen i nutidens afsmeltning.