Universets største samling ingenting

Amerikanske astronomer har i universet fundet enorme tomrum. Dansk astronom kalder opdagelsen en vigtig brik i vores forståelse af universet.

Det, der er absolut mest af ude i universet, er det rene ingenting. Afstanden mellem stjernerne er enorm, og afstanden mellem stjerneansamlinger, galakser, er endnu mere enorm. Og imellem er der stort set intet, måske bortset fra enkelte vildfarne atomer samt vekslende mængder af de eksotiske og usynlige størrelser, som forskere har dømt mørk energi og mørkt stof.
Man kan også sige det på den måde, at hvis man kunne kværne alle stjerner, planeter, måner og meteorsten sammen og fordele al stof jævnt i hele universet, så ville der formentlig ikke være ret meget mere end et enkelt atom pr. kubikmeter rum.
Nu har amerikanske astronomer imidlertid opdaget en klump intethed, der overrasker alle ved sin kolossale udstrækning. Det befinde sig et sted mellem seks og ti mia. lysår borte og have en udstrækning på ca. én mia. lysår. Til sammenligning er der tale om en diameter, der er adskillige tusind gange større end hele Mælkevejen.
»Det, vi har fundet, er ikke normalt - hverken i forhold til studier baseret på observationer eller på computersimuleringer af storskala-udviklingen af universet,« udtaler den amerikanske astronom Liliya R. Williams, medforfatter til en artikel om opdagelsen, der snart offentliggøres i tidsskriftet Astrophysical Journal.
Afsløret af radiobølger
Astronomerne opdagede tomheden ved at studere radiobølger fra den såkaldte kosmiske mikrobølgebaggrund, der kan opfattes som en altomfattende efterglød fra universets skabelse.
Ved at analysere denne stråling opdagede forskerne, at en del af bølgerne på deres vej ned mod vores galaktiske nabolag var blevet ekstra afkølet. Det er et tegn på, at de har mistet energi som følge af at have passeret gennem et stort område helt uden synligt stof og i øvrigt også uden mørkt stof og tilsyneladende også mørk energi - de altdominerende kræfter i universet.
For astrofysikeren Michael Linden-Vørnle, der er tilknyttet Tycho Brahe Planetarium, er det ikke nogen speciel stor overraskelse, at man har fundet et tomrum i universet.
»Tomrum har man kendt til i mange år. Det interessante er, at man finder et af den her størrelse,« siger han.