Træer sladrer om mystisk katastrofe

Studier af træringe afslører, at Jorden blev badet i enorme mængder kosmisk stråling for 1.200 år siden. Men årsagen er gådefuld.

Foto: Steffen Ortmann

Det skete omkring år 774-75 og dermed omtrent på samme tid, som Hedeby blev grundlagt, og vikingerne begyndte at plyndre de britiske kyster.

Et ekstremt intenst bombardement af energirige kosmiske partikler ramte Jordens atmosfære. Så kraftigt var det, at bombardementets fingeraftryk tydeligt står aftegnet i træringe, som forskere fra Nagoya-universitetet i Japan har undersøgt.

Beviset ses tydeligt i form af en bemærkelsesværdig høj koncentration af den radioaktive isotop kulstof 14 i træernes ringe fra netop det år. Fra 774 til 775 steg koncentrationen af kulstof 14 således cirka 20 gange mere, end man ser i forbindelse med normale variationer.

Forskningsresultatet er ifølge andre forskere solidt og tilmed offentliggjort i det førende videnskabelige tidsskrift Nature. Men tilbage står det helt afgørende spørgsmål:

Hvad forårsagede det voldsomme bombardement af stråler fra rummet? Var det f.eks. en gigantisk supernova, altså kæmpemæssig stjerneeksplosion i vores kosmiske nabolag? Eller noget helt andet?

Der findes ikke blandt kendte skriftlige kilder fra f.eks. datidens Kina eller Mellemøsten beretninger om nogen opsigtsvækkende begivenhed i rummet i 770erne.

Det gør der til gengæld med hensyn til to supernovaer, der i annaler blev registreret som kraftigt lysende nye stjerner i henholdsvis år 1006 og 1054.

Ifølge lederen af den japanske forskningsteam, Fusa Miyake, var supernovaerne i 1000-tallet imidlertid ikke tilnærmelsesvis kraftige nok til at afsætte spor i træringe af den karat, som man har registreret omkring år 775.

Til Nature News siger hun, at det er muligt, at den store kosmiske begivenhed fandt sted over den sydlige halvkugles himmel, hvor der boede færre mennesker, og ingen berettede skriftligt om den. Men hun tilføjer, at skulle noget tilsvarende finde sted i dag, ville man se "ufatteligt klare" rester af eksplosionen.

En anden teoretisk mulighed er, at det kosmiske partikelbombardement skyldtes et soludbrud af en størrelse, som ingen har oplevet i moderne tid.

Det afviser Fusa Miyake imidlertid med den begrundelse, at i givet fald ville soludbruddet have været så stort, at det ville have svitset størsteparten af atmosfærens beskyttende ozonlag bort med potentielt katastrofale følger for livet på Jorden.

Men hvis det hverken var en kæmpemæssig stjerneeksplosion eller et grænseoverskridende stort soludbrud, der ramte Jorden dengang for godt 1.200 år siden, hvad var det så?