Topchefer: Frem med Danmarks IT-køreplan

Nu skal der sættes præcise tidsfrister for, hvornår ny teknologi rykker ind i skolerne og sundhedssystemet, siger tre topchefer. Regeringen er klar med plan til oktober.

På Kongevejens Skole i Virum har man interaktive tavler i alle klasser. Og står det til »Det Digitale Råd« skal de digitale læremidler udgøre en væsentlig del af undervisningsmaterialet fra 2014. Fold sammen
Læs mere

Kom nu, gør nu noget – tryk på knappen!

Det selvbestaltede »Det Digitale Råd«, som består af topchefer fra tre af Danmarks store teknologivirksomheder, opfordrer i en kronik i Berlingske i dag regeringen til snarest muligt at komme med en helt konkret slagplan for, hvordan Danmark kommer i fulde omdrejninger med at bruge IT fornuftigt og bredt i sundhedsvæsenet og på landets skoler.

Senest ved udgangen af 2015 skal 40 procent af folk med diabetes, KOL og hjerteproblemer, som kan have gavn af telemedicin – brug af video mellem hjemmet og lægen – bruge det, og i 2016 skal 40 procent på tre andre kronikerområder behandles og have videokontakt med sundhedsvæsenet på samme måde. I folkeskolen må der fra skoleåret 2014-2015 højst gå et minut, fra telefoner og computere tændes, til de har trådløs netforbindelse – med tilstrækkelig kapacitet til ordentlig brug af IT i den daglige undervisning. Det skal gælde 75 procent af skolerne. Endelig skal det være et krav at bruge digitale læremidler som »en væsentlig del af undervisningsmaterialet«, nemlig fra 2014-2015 i dansk og matematik i de høje klasser og i 50 procent af alle folkeskoler. Året efter udvides til engelsk og historie og til resten af skolerne, lyder oplægget.

Ambitiøs plan ønskes

Det Digitale Råd består af TDC-direktør Eva Berneke, Microsoft-direktør Niels Soelberg og KMD-direktør Lars Monrad-Gylling.

»Tiden er inde til en ambitiøs plan og til at sætte nogle klare målsætninger. Grundarbejdet er gjort, teknologien er til stede, og der har kørt pilotprojekter i næsten alle kommuner – både på velfærds-, pleje- og skoleområdet. Nu er det tid til, at der fra centralt hold bliver opstillet nogle pejlemærker for, hvad der skal ske. Det kan godt være lidt ude i tiden, men det er vigtigt at give både skoler, lærere, bestyrelser og parter på de øvrige områder en retning, de skal sigte mod,« siger Lars Monrad-Gylling.

Regeringen, kommunerne og regionerne aftalte i august 2011 en fælles digitaliseringsstrategi for det offentlige, »Den digitale vej til fremtidens velfærd«, fordi øget selvbetjening og større brug af IT kan spare det offentlige for anslået to milliarder kroner om året – penge, der ikke skal tilbage i statskassen men bruges andre steder på såkaldte »varme hænder«, f.eks. i den voksende ældrepleje. Den overordnede plans hovedområder er at få papiret væk og at øge brug af IT i folkeskolen og på sundhedsområdet, sidstnævnte med videoforbindelser, så man slipper for at tage til lægen eller hospitalet, når det ikke er nødvendigt.

Vil være sikre

Og der er en konkret plan på vej. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet, som koordinerer digitaliseringen af Danmark, vil regeringen omkring 1. oktober fremlægge konkrete målsætninger.

»Jeg er enig med Det Digitale Råd i, at konkrete mål er et godt redskab til at skabe den udvikling, man ønsker. Det er bare vigtigt at sætte de rigtige mål og være temmelig sikre på, hvilken effekt det vil have på kvaliteten af service for borgerne og for samfundsøkonomien. Den offentlige sektor opbygger i disse år mange erfaringer med digitale løsninger på velfærdsområderne. Med den kommende fællesoffentlige strategi for digital velfærd skal vi hurtigere få udbredt de velafprøvede velfærdsløsninger, og her vil vi sætte mål for, hvornår det vil ske. Men der skal samtidig være plads til, at vi lærer undervejs, så vi løbende frem mod 2020 kan sætte nye mål og igangsætte nye indsatser,« siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Konsulenthuset Rambøll Management offentliggør på torsdag sammen med brancheforeningen Dansk IT den største årlige kortlægning af brugen af IT i Danmark, »IT i praksis«, i både det offentlige og i erhvervslivet. Fra Rambøll vurderer direktør Ejvind Jørgensen, der også er formand for Dansk ITs udvalg for IT i den offentlige sektor, ligeledes, at der er brug for at sætte nogle mere konkrete målsætninger.

»Befolkningen er optaget af og positivt indstillet over for velfærdsteknologi. Det er et område, der rammer plet og kan påvirke kernen i folks dagligdag i stedet for blot de administrative processer,« siger Ejvind Jørgensen.

Han håber på, at velfærdsteknologien vil komme til at spille en større rolle i den kommende kommunale valgkamp, fordi kommunerne er tæt på danskerne i forhold til at afstemme, hvad forventningerne er til teknologierne.