Studie: Vedvarende energi kan forsyne hele verden fra 2050

En verden uden fossile brændsler og atomkraft er teknisk mulig indenfor en overskuelig årrække, hvis viljen er der, viser et nyt studie.