Store lusedag

Så skal der kæmmes.

Stor menneske hovedlus. <p>Kilde:<a href='http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Pediculus_humanus_var_capitis.jpg'>WikimediaCommons</a>.<p>I public domain fra <a href=' http://phil.cdc.gov/'>CDC.gov</a> Fold sammen
Læs mere

For sjette år i træk gøres et behjertet forsøg på at udrydde hovedlus i Danmark ved at vi allesammen lusekæmmer håret på samme dag.

I år er det onsdag den 31. januar, der er udråbt til Store Lusedag, hvor vi opfordres til at give os selv og ungerne et grundig tur med tættekammen.

Sundhedsstyrelsen bakker om det private initiativ til lusedagen, som er iværksat af miljøbiolog Alice Olsen.

- Lusedagen er som en lusevaccination, siger hun på hjemmesiden Hovedlus.dk

- Hvis alle familier tjekker for og fjerner hovedlus på samme dag, så "smitter" vi ikke længere hinanden, da menneskehoveder er lusenes eneste levested.