Staten slipper for giganterstatning

Østre Landsret frifinder staten for erstatningskrav på 362 millioner i mangeårig balladesag om nyt radionet til »de blå blink«.

Sådan så Tetra-teknologien til særligt sikret beredskabskommunikation ud tilbage i 2007. Arkivfoto: Mogens Flindt, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Mogens Flindt

Staten frifindes for et erstatningskrav på 362 millioner kroner i den mangeårige balladesag om det offentliges udbud af et godt to milliarder kroner dyrt, digitalt radiosystem til »de blå blink« - politi, brandvæsen og beredskaberne.

Østre Landsret afgjorde mandag morgen, staten slipper for at skulle betale den store erstatning i sagen om et digitalt radionet til beredskabskommunikation, Sikkerhedsnettet (forkortet SINE), som var sikrere, og som gav mulighed for at kunne prioritere samtaler, så man altid var sikker på, at vigtig information kom frem. Samtidig kan man få kort se, hvor folk befinder sig. Navnlig fyrværkerikatastrofen i Seest i november 2004 viste behovet for, at »de blå blink« kunne kommunikere på tværs af radiosystemer.

Tre ministerier sagsøgt

Sagen er anlagt af Hans Damm Research A/S med den sønderjyske erhvervsmand Hans Damm fra Sønderborg i spidsen mod Erhvervsstyrelsen (tidligere IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen (tidligere Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet.

SINE-nettet dækker i dag hele Danmark, og det er Dansk Beredskabskommunikation, som den amerikanske mobilkoncern Motorola ejer 99,4 procent af, der står for nettet, som staten betaler 1,6 milliarder kroner for at etablere og have adgang til i ti år. SINE-nettet bygger på Tetra-radioteknologien og vil sammenlagt få 20.000 terminaler - radiotelefoner - koblet på.

Også Movia og DSB S-tog bruger nettet.

Tetra-nettet består af selve radionettet og en kontrolrumssoftware, der skal binde det hele sammen.

Pludselig forsvandt kunderne

I 2001 fik Damm Cellular og Motorola hver en af de to tilladelser til at etablere Tetra-net i Danmark. De begyndte herefter at bygge hvert deres net op.

Men senere sendte staten opgaven i udbud, så ikke kun »de blå blink« men også andre beredskabstjenester som hjemmeværnet, Farvandsstyrelsen m.fl. skulle bruge ét og samme net. Dermed ville modparten miste både kunder og omsætning.

15. juni 2007 vandt Dansk Beredskabskommunikation - ejet med 99,4 procent Motorola og med 0,6 procent af IT-leverandøren Zenitel - den 10-årige aftale på det nye, samlede radionet. Taber var konsortiet bestående af Damm Cellular Systems A/S (ejet af Hans Damm Research i Sønderborg), SAAB AB, SAAB Communications, Mærsk Data Defence A/S, Eltel og Networks Telecom A/S.

Nogle uger senere, 4. juli 2007, meddelte TetraStar, som ejes af Damm Gruppen, myndighederne, at dets konkurrerende net i Danmark nu nedlægges efter tre år. Damm Gruppen anlagde samtidig sag mod staten for urent trav i udbuddet.

Retten: Intet belæg for magtfordrejning

Hans Damm Research anlagde sag mod staten for at have krænket selskabets rettigheder ved først at ændre udbuddet og dernæst indføre »tilslutningsloven«, som tvang beredskaber til at skifte til Dansk Beredskabskommunikations net.

Endvidere mente Hans Damm Research, at staten havde krænket EU-traktatens forbud mod statsstøtte gennem udbudsreglerne, og at hele udbuddet var fiktivt, fordi myndighederne allerede havde besluttet, hvem der skulle vinde.

Østre Landsret fastslår, at der ikke er ført bevis for, at staten har overtrådt EU-regler, udbudsregler eller anden lovgivning, og at der ikke var tale om en fiktiv udbudsforretning »og dermed intet grundlag for at konkludere, at staten havde udøvet magtfordrejning«.

Hans Damm Research skal betale 10 millioner kroner i sagsomkostninger til staten. Det skal ske inden 14 dage.

Sagen blev anlagt ved Københavns Byret 15. februar 2008.