Spørg om sprog: Og mig selv, sagde hunden

Spørgsmål: Susan Kara skriver: Når man skal fortælle at man selv deltog i en eller anden begivenhed, så kan man sige: "Deltagerne var Jens, Peter, Marianne og mig selv, sagde hunden". Hvorfor er det lige man siger det?

Udtrykket er nævnt i Pia Jarvads "Bevingede Ord" (Gads Forlag, 2006). Pia Jarvad skriver at udtrykket bruges for at bagatellisere det at nævne sig selv i en sammenhæng. Det er nævnt i Ordbog over det Danske Sprog, og her er det ældste eksempel fra forfatteren Jens Baggesen der i "Dansk Fiirkreds-Sang i Bern" fra 1825 skriver "den fjerde er jeg selv, sa'e hunden".

En egentlig forklaring på hvorfor man siger netop "sagde hunden", kendes ikke, men det er interessant at udtrykket kan varieres med "dreng" i stedet for "hund". Det findes der bl.a. et eksempel på fra Politiken hvor der i en artikel fra 1913 stod "Vi var operasanger N.N., den unge forfatter P.W. og jeg selv, sagde drengen". Denne variation af udtrykket er dog næppe ret almindelig i dag.