Spørg om sprog: Gå til stålet

Spørgsmål: Hvorfra kommer udtrykket "gå til stålet" i betydningen `drikke tæt'? spørger J. Steen Hansen.

Udtrykket "gå til stålet" er forholdsvis nyt i dansk. I hvert fald er det ældste eksempel i Sprognævnets ordsamling fra 2000, og i Den Danske Ordbog (2005) er der et eksempel med fra 1998. Udtrykket er da heller ikke med i andre ordbøger end Den Danske Ordbog (endnu).

"Gå til stålet" betyder ifølge Den Danske Ordbog 'kæmpe hårdt, undertiden på kanten af det ureglementerede, for at klare sig i kamp eller konkurrence, især i sport', fx "Herfølge går til stålet og forsøger at ødelægge opspillet med kontante tacklinger" (Berlingske Tidende, 1998). Udtrykket er altså ikke begrænset til at omfatte det at drikke tæt, men inkluderer alle former for handlinger der kan siges at være forbundet med "hård kamp", dog især inden for sporten.

Forklaringen på udtrykket ligger sandsynligvis i at stål er et hårdt og stærkt metal som det kræver kræfter at kæmpe med.

Et lignende udtryk findes i talemåden "gå til makronerne", der betyder stort set det samme som "gå til stålet", nemlig 'virkelig tage fat på, gøre en alvorlig indsats'. "Gå til makronerne" har været kendt siden 1940'erne og er muligvis en spøgefuld omdannelse af "gå til mikrofonen", som var et udtryk man brugte i radioen i 1940'erne, eller også er det opstået som udtryk for at gå til bunden af desserten hvor makronerne er (jf. Ordbog over det danske Sprog Supplement) (makroner er jo også ofte nogle hårde kager, så måske er der også en forklaring dér!).

Endelig kendes også fra 1950'erne udtrykket "gå til vaflerne" i samme betydning som "gå til makronerne" og "gå til stålet". At "gå til vaflerne" er dog ikke et særlig hyppigt udtryk i dag.