Spørg om sprog: Få på puklen/pukken

Spørgsmål: Jeg troede at det hed "få på pukken", men jeg ser i ordbøgerne at det hedder "få på puklen". Hvad er rigtigt? spørger J.E. Knudsen fra Værløse.

Udtrykket "få på puklen" i betydningen 'blive skældt ud' skrives og siges sådan. Det hedder altså "få på puklen" (evt. stavet "pukkelen") og ikke "få på pukken" (jf. fx Politikens Nudansk Ordbog, 2005, og Den Danske Ordbog, 2005).

Udtrykket "få på puklen" er kendt siden 1866, og i udtrykket bruges "pukkel" 'om en persons (navnlig under en byrde eller ved korporlig afstraffelse krumbøjede) ryg' (jf. Ordbog over det danske Sprog). "Pukkel" refererer altså i udtrykket til en krumbøjet ryg der netop er krumbøjet fordi den i overført betydning bliver "pryglet", dvs. skældt ud.

At "pukke på noget" betyder 'henvise til noget på en brovtende måde', fx "han er slem til at pukke på sin ret". Det kommer sandsynligvis af tysk "poken" i betydningen 'slå'. Tidligere kunne udtrykket "pukke på" dog også bruges om personer, altså at "pukke på nogen", i betydningen 'skælde ud' (jf. Ordbog over det danske Sprog). Så det er måske ikke så sært at "få på pukken" kan forveksles med "få på puklen", selvom vi altså ikke har navneordet "pukke", men kun udsagnsordet "pukke (på)".