Selv vores ældste forfædre var højreorienterede

Fundet af et 1,8 mio. år gammelt fortidsmenneske peger på, at også vores oldgamle forfædre foretrak at bruge højre hånd - og dermed formentlig beherskede sprog.

Foto: JOHN MOORE

Mennesker er overvejende højrehåndede, mens eksempelvis kænguruer foretrækker at bruge venstre pote

Nu viser det sig, at også menneskets oldgamle forfædre efter alt at dømme foretrak at bruge deres højre hånd, når de skulle anvende redskaber og lignende.

Det fremgår af analyser af de velbevarede tænder fra et 1,8 mio. år gammelt individ af fortidsmennesket Homo habilis, der er fundet i Tanzania.

Der er dermed tale om det ældst kendte eksempel på højrehåndethed.

Tænderne er dækket af en række diagonale ridser, som formentlig blev lavet, da Homo habilis-individet - sandsynligvis af hunkøn -  ved et tilfælde kom til at ramme tænderne med et redskab, som blev holdt i højre hånd.Opdagelsen af den urgamle højrehåndethed peger ifølge amerikanske antropologer på, at vores forfædre var i fuld gang med at udvikle deres hjerner på en sådan måde, at de kunne beherske sprog.

Når vi bruger højre hånd eller i det hele taget den højre side af kroppen, bliver bevægelserne overvejende styret af hjernens venstre halvdel.

Det interessante er, at også vores sprogcenter ligger placeret i hjernens venstre side, så der synes at være en sammenhæng mellem tale og sprog på den ene side og en foretrukken anvendelse af højre hånd på den anden side.

Læs: Vi havde sex med neandertalere

I dag er ca. 90 procent af alle mennesker højrehåndede. Også vores nære forfædre, neandertalerne, syntes at foretrække højre hånd, mens chimpanser bruger højre »hånd« i ca. 60 pct. af tilfældene.

Forskningsresultatet er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Human Evolution.