Så mange dyr dør unødigt i fiskernes net

Sidefangst ved fiskeri går i stor stil ud over økosystemer og forskellige truede dyrearter. Nu har forskere for første gang nogensinde kortlagt problemet.

Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Hvert år dør millioner af skildpadder, fugle og havpattedyr som delfiner og søløver i fiskenet eller for enden af en fiskeline. De er, hvad man kalder bifangst, og bliver smidt døde ud over rælingen på båden igen.

Nogle af de fangede arter er truede, mens andre er nøglearter i deres respektive økosystemer. Bifangst er således en stor trussel mod både de enkelte arters overlevelse og mod økosystemer som helhed.

Nu har forskere for første gang kortlagt problemet globalt. Det har de gjort, for at politikere og beslutningstagere kan se, hvor stort problemet er i sin helhed, og gøre noget ved det.

Det skriver Videnskab.dk, hvor du kan se kortet over problemets udbredelse i verden.

»Biologer har længe vidst, at bifangst er et stort problem. Tager man ud til den enkelte fisker, vil han måske sige, at han årligt fanger en and eller to og måske en skildpadde, hvilket jo ikke lyder af meget. Men når vi lægger tallene sammen for alle fiskerne i hele verden, kommer vi op på nogle meget foruroligende tal, som samlet set ikke har været tilgængelige for offentligheden før nu,« fortæller havbiolog ved DHI, Hørsholm, Ramunas Zydelis, der har bidraget til det nye studie med sin ekspertviden om havfugle.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

I studiet har forskerne indsamlet data fra flere hundrede studier, der kortlægger individuelle fiskemetoders indvirkning på specifikke arter i givne områder.

Læs også hos Videnskab.dk: Overfiskeri truer den blåfinnede tun

Samlet set danner de indsamlede studier et billede af, hvilke fiskemetoder, der er skyld i flest bifangster for individuelle dyrearter i forskellige regioner.

Det kan for eksempel være brugen af langliner (lange fiskeliner med en masse fiskekroge på), der er en massiv trussel mod albatrosser ud for kysterne i Sydamerika.

Langliner har blandt andet været medvirkende til, at 19 ud af 21 albatrosarter i dag er truede og på randen til at uddø.

Ramunas Zydelis fortæller, at langliner alene er skyld i, at 320.000 havfugle dør om året, mens den anden store synder ’gællenet’ utilsigtet fanger hele 400.000 fugle om året. Begge tal er konservative.

Læs også hos Videnskab.dk: Varmere klima vil ramme narhvalen hårdt

»At gætte på, at sidefangst er skyld i 1.000.000 døde havfugle om året, er nok ikke helt ved siden af. Resultatet er desværre ikke et chok, men det er stadig nogle svimlende høje tal,« fortæller Ramunas Zydelis.

Ramunas Zydelis håber på, at det nye studie kan være med til at visualisere og øge fokus omkring bifangster, så der fremover kan blive lavet tiltag, som reducerer de voldsomme tal.

Når det gælder albatrossen, kan fiskere eksempelvis ændre drastisk på truslen ved selv at lave små tiltag, der kan redde mange albatrosliv.

Når albatrosserne dør på langlinerne skyldes det, at de følger efter fiskebådene og snupper maddingen – med krog og det hele – når linen bliver kaster over bord.

Læs også hos Videnskab.dk: Grønlandske rensdyr mærker den globale opvarmning

De tunge liner trækker herefter albatrosserne ned til druknedøden.

Ved at fiskerne bruger ekstra vægte til at få linerne til at synke hurtigere og bruger farverige materialer på liner bag bådene til at skræmme albatrosserne væk, kan man reducere dødstallet for albatrosser med 90 procent, fortæller Ramunas Zydelis.

»Det er en simpel metode til at reducere dødstallet, men det skal gøre lokalt sammen med fiskerne. Det gør man allerede nu med albatrossen, hvilket ser ud til at vende tendensen. Men der er mange andre arter, der er truede, og man skal hele tiden passe på, at man ikke skubber problemet videre fra én art til en anden, når man får fiskerne til at ændre på deres fiskemetoder,« siger Ramunas Zydelis.

Læs også hos Videnskab.dk: Grådige fiskere har fået en ny fjende