Rigsrevisionen: Der kommer ikke flere IT-skandaler

Staten har fået sat en prop i mulighederne for nye IT-skandaler som sagen om politiets system Polsag, vurderer Rigsrevisionen.

Rigsrevisor Lone Strøm lukker nu kapitlet om det skandaleramte IT-system til politiet, Polsag, der aldrig kom i brug trods en udgift på over en halv milliard kroner. Arkivfoto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Rigsrevisionen lukker nu sagen om politiets skandaleramte IT-system, Polsag, der blev lukket tidligere i år efter at have kostet over en halv milliard kroner.

»Rigsrevisionen finder, at initiativerne med henblik på at styrke tilsynet med og forbedre styringen af større IT-projekter på Justitsministeriets område er tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder endvidere finansministerens initiativ til at sikre rettidig orientering af bevillingsmyndighederne tilfredsstillende,« hedder det i et notat fra rigsrevisor Lone Strøm.

»Uprofessionel og utilfredsstillende«

Rigsrevisionen har tidligere i usædvanligt skarpe vendinger - beskrevet som »uprofessionel og utilfredsstillende« - kritiseret både Justitsministeriet og Rigspolitiet for overhovedet ikke at have styr på IT-projektet, som bare voksede og voksede og endte med at koste staten 567 millioner kroner, inden justitsminister Morten Bødskov (S) valgte at trække stikket på det.

Staten fik forhandlet en erstatning på 40 millioner kroner fra CSC på plads og opsagde så samarbejdet med CSC, der senest var i vælten i forbindelse med hackersagen, hvor en svensk og en dansk hacker skaffede sig adgang til en række danske registre med følsomme oplysninger.

Polsag er aldrig taget i brug, og politiet mangler derfor fortsat et tidssvarende og landsdækkende system til at håndtere sager og dokumenter.

Stram styring indført

Blandt andet på baggrund af Polsag-skandalen indførte Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet i begyndelsen af 2011 en ny praksis, hvorefter alle statslige IT-projekter med et budget på over 10 millioner kroner skal ses efter af et udefra hentet korps af IT-kyndige direktører, som skal stille de ømme spørgsmål for at sikre, at IT-projekterne ikke kører af sporet men overholder både budget og tidsramme. Hvert halve år offentliggør Digitaliseringsstyrelsen en oversigt over igangværende og afsluttede IT-projekter og deres status.

Finansministeren har desuden indført, at Finansudvalget senest tre måneder, efter at »en situation«, der kræver forelæggelse for det bevilgende finansudvalg, er opstået, skal orienteres.