Rekordantal arkæologiske udgravninger

Byggeboom nødvendiggør rekordstort antal arkæologiske undersøgelser på byggegrunde, og museerne hyrer udlændinge til gravearbejdet. Alligevel ingen superfund.

Det igangværende storbyggeri i Danmark smitter af på den arkæologiske branche, hvor antallet af forundersøgelser og egentlige udgravninger i 2006 var rekordstort.

Sidste år fik arkæologerne grønt lys fra Kulturarvstyrelsen til 1393 forundersøgelser og udgravninger mod 1233 i 2005. Stigningen har været støt siden 2003, oplyser styrelsen.

Stigningen skyldes en kombination af byggeboomet og den ny museumslov, der trådte i kraft fra 2002, og som forpligter bygherrer til at lade deres byggepladser undersøge.

Museerne er under et stort arbejdspres og er nødt til at hyre udenlandske arkæologer.

Alligevel venter Nationalmuseets danefæinspektør, Peter Vang Petersen, ikke, at der kommer "superoverraskelser" ud af anstrengelserne.

/ritzau/