PET-mand: Sladre-wiki ikke nødvendig i Danmark

I et højtudviklet demokrati burde der ikke være brug for en tjeneste som Wikileaks, hvor utilfredse embedsmænd og ansatte kan lække hemmelige dokumenter.

- Jeg har stor tiltro til, at vi i Danmark ikke har behov for et særligt sted for whistleblowers at komme ud med deres budskab, siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for politiets efterretningstjeneste.

- Det vil næppe være en sikkerhedsrisiko for Danmark, og med mit kendskab til sagerne vil jeg sige, at det ikke vil være en fristelse for de mennesker, der har adgang til hemmeligheder, siger Bonnichsen, der har ni års erfaring fra PET at bygge sin vurdering på.

- Det er vigtigt, at medarbejdere er bevidste om, at hemmeligholdelse handler om beskyttelse af andre mennesker. Og det betyder så også, at man ikke skal holde papirer hemmelige af princip, men fordi det er nødvendigt, siger han.

- Den vigtigste forudsætning for at undgå whistleblowers er, at man har en anstændig personalepolitik. Medarbejdere skal føle, at man tager kritik seriøst. Det gælder i centraladministrationen, hvor jeg oplever at vi i Danmark er åbne for en fordomsfri diskussion. Og det samme gælder i virksomheder, siger Bonnichsen.

- Undtagelsen er naturligvis, hvis der foregår noget kriminelt. Så er det jo en embedspligt - eller for privatansatte en moralsk forpligtelse - at gøre opmærksom på sagen.