Papirbrevenes dage er snart talte

1. november er det slut med at få breve fra det offentlige på papir. Næsten to millioner borgere har allerede meldt sig til på e-Boks.

Postkasse på Højbro Plads. I baggrunden Christiansborg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Martin Sylvest Andersen

Om fem måneder er det slut med papirbreve fra det offentlige. Fra 1. november skal 4,7 millioner danskere over 15 år nemlig udelukkende kigge i den elektroniske indbakke efter post, og det skal spare det offentlige for mange milliarder kroner.

Dermed bliver Danmark det første land i verden, hvor digital post bliver obligatorisk.

Der skal helt særlige bevæggrunde til, hvis man stadig vil modtage papirbreve, for den digitale post er ikke et tilbud. Det er et lovkrav, som træder i kraft 1. november, besluttede Folketinget allerede sidste år.

Posten lander i e-Boks, som millioner af danskere allerede i dag kender, fordi blandt andet deres lønseddel lander hér. Fremover sendes også alle breve fra kommunen, regionen, staten og alle offentlige institutioner til e-Boks, så der spares penge på frimærker, kuverter, papir og administration.

En opgørelse, som Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet har lavet, viser, at 1.968.000 danskere – eller næsten 42 procent af alle, der er omfattet af de nye regler – allerede har meldt sig frivilligt til Digital Post, altså sagt ja til allerede nu at få breve og beskeder digitalt. Alene de seneste par uger er 220.000 flere kommet til, og den store informationskampagne begynder først efter sommerferien, hvor alle, der endnu ikke er meldt til, også vil få et fysisk, personligt brev.

Flere kommuner har dog allerede tilmeldingskampagner i gang.

180.000 borgere har søgt om at blive fritaget. Hvis man ikke kan modtage posten digitalt, f.eks. hvis man ikke har en computer eller har sprogvanskeligheder, kan man nemlig blive fritaget fra digital post. Nogle steder kører kommunen ud til plejehjem og bosteder for handicappede med posten allerede nu.

I e-Boks kan man taste sin e-postadresse ind, så man får besked i sin sædvanlige postkasse, når der lander nye breve, lønsedler m.m. i e-Boks.

Få en SMS fra e-Boks

»Og fra august vil alle også kunne få en gratis SMS-besked, hvis der er brev fra det offentlige, bare man taster sit mobilnummer ind i e-Boks,« forklarer Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.

Kommunerne, regionerne og staten har nemlig i deres fælles aftale med Finansministeriet om økonomien for 2015 aftalt, at man allerede nu betaler for, at alle offentlige myndigheder gratis kan yde denne service.

Tidligere har den enkelte myndighed skullet betale for SMS-beskederne. Nu bliver det en gratis del af standardtilbuddet til alle e-Boks-brugere.

SMS-tilbuddet gælder dog kun beskeder fra det offentlige. Det er op til forsikringsselskaber, pensionskasser, banker og alle andre, som også afleverer breve i e-Boks, om de vil tilbyde det samme.

Ikke al offentlig post skifter dog 1. november. Men fra 1. november har det offentlige lov til udelukkende at fremsende posten digitalt, ganske som det – under noget kaos – skete for virksomheder sidste år.

Senest sender Erhvervsstyrelsen nu digitale rykkere ud, hvis virksomheder ikke har afleveret deres årsrapport eller årsregnskab til tiden, nemlig 31. maj.