Nyt nødråb fra naturen

Det går lidt op og meget ned for naturen i Danmark, fremgår det af ny statusrapport over natur- og miljøtilstanden herhjemme.

Den danske natur har det ikke alt for godt. Her er det Værebro Ådal, som Frederikssundsmotorvejen skal løbe igennem. Fold sammen
Læs mere
Foto: Arkivfoto: Niels Ahlmann Olesen

Sorte skyer fyldt med modgang hænger trist og tungt over den danske natur, men hist og her bryder stråler af lys gennem mørket og gør naturen i Danmark til et rart sted at være for dyr og planter.

Det fremgår af udkastet til en ny miljøtilstandsrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der er i høring indtil i dag. Rapporten er siden 1993 blevet udgivet hvert fjerde år og giver et samlet bud på, hvordan det står til med naturen og miljøet i Danmark, ligesom den ser nærmere på konsekvenserne af global opvarmning.

Ifølge rapporten »Natur og Miljø 2009« bliver dyr og planter presset fra mange sider. De må kæmpe med ensartede landskaber, færre levesteder, monotone skove og for dårlig vandkvalitet i søer og vandløb pga. næringsstoffer udledt af det danske landbrug, der sidste år stod for produktionen af 27 mio. slagtesvin.

Men der er også enkelte lyspunkter i rapporten, der ifølge DMU bliver betragtet »som et centralt grundlag for regeringens miljøplanlægning« og et dokument »natur- og miljøpolitikken kan bygge på«.

Således er skovens areal trods en »overordnet set begrænset« naturkvalitet vokset med tre procent i areal fra 2000 til 2006. På samme måde finder mindre kvælstof og fosfor end tidligere vej til vandmiljøet, hvilket bl.a. får flere vårfluer og døgnfluer til at hænge ud i vandløbene, lige som odderen har gjort et flot comeback.

Men de små solstrålehistorier ændrer dog ikke på, at der ifølge rapporten er »lang vej endnu for at sikre en høj kvalitet i den danske natur og vende tilbagegangen i biodiversitet«, som det hedder.

F.eks. fremgår det, at dyre- og plantelivet i brakmarkerne i bogstaveligste forstand har fået vendt op og ned på deres livsbetingelser, efter at den såkaldte brakforpligtelse blev ophævet af EU i 2008. Siden er 120.000 hektar af brakarealet blevet opdyrket af landmænd, og derfor er brakarealets andel af det samlede landbrugsareal fra 2007 til 2009 faldet fra 6,6 procent til to procent.

Oppe i luften over agerlandet er der også blevet væsentligt færre fugle siden 1990, mens »bestanden af torsk er på et kritisk lavt niveau« i havet, fremgår det.

Økologi og grøn vækst
Ifølge Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, skal regeringens nye plan, Grøn Vækst, være med til at forbedre Danmarks natur.

»Den er et stort skridt i den rigtige retning,« mener han.

Ifølge planen vil regeringen frem til 2015 etablere 75.000 hektar ny natur i form af bl.a. randzoner langs vandløb, lige som økologisk landbrug skal udgøre 15 procent af landbrugsarealet inden 2020. Dertil kommer, at regeringen ifølge Eyvind Vesselbo vil gøre afgifter på pesticider mere miljørigtige, og fortsætte arbejdet med at genskabe vådområder.

»Der er gjort alt for at kompensere for tabet af brakmarker,« tilføjer han og erkender, at Grøn Vækst ikke er nok til at redde dansk natur. »Vi følger de problemer, der er for naturen, meget nøje,« understreger Venstres miljøordfører.