Nyt hospital på Amager

I løbet af det kommende årti kan der blive bygget et nyt, supermoderne hospital på Amager. I hvert fald er det inde i drøftelserne i forbindelse med den nye hospitalsplan i hovedstadsområdet.

Flere partier er positive overfor de overvejelser, som regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) tidligere har været fremme med i Berlingske Tidende om at sikre sig en grund i Ørestaden, som vil kunne bruges til at bygge et nyt hospital på.

Baggrunden er dels, at det nuværende hospital på Amager er nedslidt og spredt på flere adresser, og dels, at ledende politikere i regionerne og på Christiansborg har drøftet behovet for et større hospitalsnybygningsprogram i hele landet. fsp-