Nu tager det digitale postbud over - har du tilmeldt dig?

Lørdag bliver det obligatorisk for alle danskere over 15 år at benytte digital post til kommunikationen med offentlige myndigheder. Har de ikke selv tilmeldt sig, sker det automatisk, for posten skal ud.

foto_digitalpost
Foto: Iris / Scanpix

1.145.614 danskere har undladt at sige »ja« til, at de er klar til at modtage henvendelser fra danske myndigheder med digital post.

Fra 1. november er det obligatorisk for alle over 15 år at kunne kommunikere digitalt med kommuner, regioner og staten, men flere end en million danskere – 24,4 procent – har ikke tilmeldt sig eller ansøgt om fritagelse. De offentlige myndigheder har ellers sat massivt ind med oplysningskampagner helt frem til skæringsdatoen, der også omtales som »D-dag«. De mange, som ikke selv har gjort det, tilmeldes nu automatisk og har fra i dag pligt til at tjekke deres digitale postkasse enten via Borger.dk eller e-Boks.dk.

Målet er, at 80 procent af den kommunikation, der foregår mellem borgere og virksomheder og det offentlige, inden udgangen af 2015 skal foregå digitalt og bidrage til en årlig besparelse på en milliard kroner på blandt andet papir, porto og administration.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er otte ud af ti borgere over 16 år klar over, at det bliver obligatorisk at modtage post digitalt fra det offentlige – mod 49 pct. i 2012. Men der bliver fortsat luftet mange tvivlsspørgsmål om, hvad »D-dag« indebærer, bl.a. om risikoen for at overse vigtige meddelelser og uvisheden om, hvorvidt det offentlige omvendt er klar til at modtage digital post fra borgerne.

Berlingske har bedt medlemmerne af Berlingske Mediepanel, hvor læsere selv tilmelder sig, om at dele deres forventninger til digital post.

»Det undrer mig, at der tilsyneladende kun er tale om et krav til borgerne om at have en digital postkasse – hvad med posten den anden vej,« lyder en kommentar, mens en anden nævner risikoen for at overse noget:

»Usikkerheden om hvorvidt jeg nu også får set efter, specielt hvis jeg befinder mig i udlandet... Hvad nu, hvis der er vigtige ting til mig, som min »postkassetømmer« altid tog hånd om før og kontaktede mig om. Hvad skal jeg gøre i den situation nu?« lyder det i et svar fra panelet, hvor 1.057 læsere har svaret.

Heraf har de fleste tilmeldt sig, og 838 af dem føler sig godt eller meget godt informeret om digital post. Flere ærgrer sig dog over at skulle tvinges til digital kommunikation., mens andre er bekymrede for sikkerheden ved at skulle kommunikere digitalt i stedet for per fysisk brev.

Påmindelser til de glemsomme

For at undgå, at folk overser henvendelser fra myndigheder, vil det i begyndelsen blive registeret, hvis borgere er helt inaktive i deres digitale postkasse. I de tilfælde vil der komme fysiske breve med påmindelser om pligten til at benytte digital post, oplyste Digitaliseringsstyrelsen på et debatmøde tidligere på ugen.

Flere af medlemmerne i mediepanelet mener, at informationen om digital post har været så stor, at de færreste kan være i tvivl om, at overgangen til digital post kommer nu. Og nogle har set frem til at slippe for papiret.

»Jeg glæder mig mest til at blive fri for alt det papir. Mange af de breve, jeg modtager, ryger direkte i skraldespanden, når de er læst,« lyder det i et svar.

Trods »D-dagen« skal danskerne ikke forvente, at det nu vælter ind med henvendelser i den digitale postkasse. Ikke alle myndigheder er klar til at sende breve digitalt, og de er ikke ved lov forpligtet til at sende posten digitalt. De kan opfylde målet om 80 procent digital post ved også at bruge almindelig e-mail, hvor der ikke må fremsendes personfølsomme oplysninger, eller gennem selv-betjening over internet.

Forældre kan gå glip af oplysninger

Et kendt problem med, at afsenderadressen på digitale breve kan være den helt overordnede myndighed, f.eks. en region i stedet for et sygehus, er fortsat uløst, men i brevene står korrekt afsender.

Et andet uløst problem er de breve, som er bestemt til familien, men kun sendes til den ene af forældrene, hvor de tidligere lå fremme på skrive- eller spisebordet.

»Afsenderen bestemmer, hvem brevet sendes til, men vi er i dialog med bl.a. kommunerne for at se, om man som en bedre service kan sende brevene til begge parter. Det vil i mange situationer være den bedste løsning. Men man skal også huske, at man kan dele brevmapper med hinanden i den digitale indbakke,« siger Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen.