Naturmedicin farlig for patienter

Naturmedicin og narkose er en farlig cocktail. Narkoselæger anbefaler, at læger altid sikrer sig, at deres patienter ikke tager naturmedicin, før de bedøver dem.

Selvom naturmedicin kan give alvorlige bivirkninger, når der samtidig gives medicin og narkose, undlader totredjedele at oplyse narkoselægen om deres forbrug, fordi de ikke anser naturlægemidler for at være »rigtig« medicin. Andre undlader at oplyse om deres brug af alternativ medicin og evt. kosttilskud, fordi de er bange for, at gøre lægen vred eller blive til grin.

Og problemet er stort. Mere end hver fjerde operationspatient har naturmedicin i blodet, når de ligger på operationsbordet. Det viser en undersøgelse blandt 115 tilfældigt udvalgte operationspatienter på Næstved Sygehus.

Resultatet er kommet bag på de to læger bag undersøgelsen, reservelæge Pernille Vaabengaard og overlæge Lars Michael Clausen, narkoseafdelingen på Næstved Sygehus.

»Vi var ikke klar over, hvor udbredt brugen af naturlægemidler var, og at patienterne tog hele husapoteket med sig på hospitalet - uden at fortælle det til os,« siger overlæge Lars Michael Clausen.

Han opfordrer sine kolleger til at udspørge patienter, der skal opereres, nøje om deres brug af naturmedicin.

»Det er vigtigt, at patienterne har så meget tillid til lægen, at de åbent tør fortælle, hvilke former for alternativ medicin og kosttilskud, de tager. Nogle viser beredvilligt deres lager frem, når lægen spørger, mens andre gemmer det i skuffen,« fortæller Lars Michael Clausen.

Potente stoffer
Han siger, at selvom ordet naturmedicin lyder ret uskyldigt, så er der ofte tale om meget potente stoffer.

Patienter, der dagligt tager f.eks. hvidløgspiller eller ginseng op til en operation, risikerer at miste så meget blod, at det kan blive nødvendigt at give dem blodtransfusion. Begge typer naturmedicin virker nemlig fortyndende på blodet og øger dermed blødningstendensen.

»Andre naturlægemidler som f.eks. baldrian øger blodtrykket, hvilket er meget uheldigt, da vi som narkoselæger bruger blodtrykket som en rettesnor for, hvor meget narkose vi skal give. Har en patient Baldrian i blodet, risikerer vi at give en for dyb bedøvelse, så patienten er længere om at komme til sig selv og i yderste fald risikerer komplikationer i form af lungebetændelse,« fortæller Lars Michael Clausen. Han håber, at få sine kolleger i Danske Anæstesiologers Organisation med til at præcisere, at narkoselæger altid bør huske at spørge til patienters brug af naturmedicin, før de bliver bedøvet.