Næste års papirmakulering snart på plads

Klager over sundhedsvæsenet og fra flypassagerer samt bestilling af arkivalier vil om et år udelukkende kunne ske over nettet. Fjerde bølge i afskaffelsen af papir i det offentlige er lige straks fastlagt.

Danskerne kan på flere og flere områder udelukkende betjene sig selv digitalt, for papiret er afskaffet for at spare milliarder af offentlige kroner. Arkivfoto: Sophia Juliane Lydolph, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Sophia Juliane Lydolph

Flypassagerers klager, anmodninger om at få indblik i sine egne CPR-oplysninger og klager over sundhedsvæsenet skal fra om et år alle afleveres digitalt og må ikke længere kræve, at man sætter sig ned og udfylder en papirblanket.

Sådan lyder oplægget til den fjerde bølge af det, som nogen har kaldt »tvangsdigitalisering« og andre kalder »obligatorisk digital selvbetjening«, nemlig udviklingen mod, at flere og flere ting, som tidligere har krævet papirblanketter, fremover udelukkende kan ske via Internet.

Skal spare en milliard kroner om året

Målet er at spare en milliard kroner om året på den offentlige administration ved, at danskerne betjener sig selv. Som altid skal danskere, der har vanskeligheder med digital selvbetjening, kunne få hjælp, og de, der slet ikke kan bruge digitale selvbetjeningsløsninger, skal tilbydes en anden måde at kunne betjene sig på.

Allerede om 14 dage, 1. december, ruller tredje bølge, som blandt andet skrotter papirmuligheden, når man f.eks. søger om separation og skilsmisse, skal søge om børnebidrag, boligstøtte eller førtidspension eller søge om parkeringstilladelse eller lov til at grave en offentlig vej op.

Hvert år siden 2012 er det blev obligatorisk at betjene sig selv over nettet på nye områder. Danmark er det første sted i verden, hvor man målrettet går efter at afskaffe papiret, og ikke overraskende har man taget de letteste og mest oplagte områder først.

Her er de nye områder i 2015

Men det kræver en lovvedtagelse at fjerne papirbunkerne. Derfor skal det aftales mellem staten, kommuner og regioner i god tid, hvilke områder der bliver de næste. Fjerde bølges områder - fra 1. december 2015 - er derfor sendt i høring af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet, som har det overordnede ansvar for at få Danmark digitaliseret. Høringsfristen udløber 3. december i år.

Fjerde bølge fokuserer på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet. De nye digitale områder omfatter afgivelse af oplysninger og anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til indhentelse af en offentlig straffeattest, anmodning om bestilling af arkivalier, afgivelse af samtykke til indhentelse af børneattest, ansøgning om personligt tillæg og helbredstillæg, ansøgning om tilskud til lægemidler købt i et andet EU-/EØS-land, indgivelse af klager til Patientombuddet over sundhedsvæsenet, indgivelse af klager over sundhedspersoner, indgivelse af klager til Ankenævnet for Patienterstatningen over Patienterstatningens afgørelser, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, indgivelse af klager som flypassager, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v. og anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR.

De digitale bølger kører ved siden af den øvrige digitalisering. 1. november i år blev det obligatorisk for alle danskere over 15 år, medmindre man er undtaget, at have en sikker, digital postkasse via e-boks.dk eller borger.dk, hvori det offentlige kan aflevere breve og skrivelser digitalt, så man sparer papir og porto. Langtfra alle myndigheder er dog klar til at kunne levere posten digitalt, så nogen skal oppe sig gevaldigt. Det er godt nok kun gjort obligatorisk, at danskerne skal kunne modtage posten, ikke at det offentlige skal kunne aflevere posten digitalt, men alle forventer, at der nu er lagt et betydeligt pres på statsinstitutioner, kommuner og regioner for rent faktisk at levere varen.

89 procent har digital postkasse

1. november 2013 skulle alle virksomheder, organisationer og foreninger have en digital postkasse, hvilket var noget mere bøvlet.

Man kan i sin digitale postkasse markere, at man får tilsendt en e-mail eller en SMS-tekstbesked på mobiltelefonen, når der kommer ny post, så man slipper for hele tiden at se efter, om der er kommet nyt.

Den digitale postkasse på e-boks.dk eller borger.dk (det er samme postkasse, som blot kan tilgåes på to måder) får man adgang til med sin NemID.

I alt er 4.270.235 danskere (eller 89,7 procent) nu tilmeldt Digital Post fra det offentlige, mens 487.981 (10,3 procent) er blevet fritaget.

Oprettede man ikke inden 1. november selv sin digitale postkasse, er den blevet oprettet for én, men man har pligt til at se efter, om der kommer post, som man skal reagere på.