Møllen

Spørgsmål: Min datter, som går i dagpleje på Fyn, bruger ofte udtrykket ”møllen” om sin bagdel. Det har jeg aldrig hørt før, og jeg undrer mig over hvor udtrykket kommer fra, skriver F. Andersen.

Svar: I Ordbog over det danske Sprog, bind 14, 1933, står det at ”mølle” kan bruges om bagdelen, rumpen, og at det især bruges i barnesprog.

I ordbogen står der også at det måske er udviklet af udtrykket ”vende mølle” der er en ’leg, gymnastisk øvelse, der består i et sidelæns sving af kroppen med anbringelse af hænderne på jorden og med en halvcirkelformet bevægelse af benene i luften, så at man til sidst atter kommer til at stå på benene; slå vejrmøller’.

Relationen mellem ”møllen” brugt om bagdelen og udtrykket ”vende mølle” kommer måske klarest til udtryk hvis man ser på et af citaterne i ODS, nemlig ”jeg skal vende møllen i vejret på dig”.

Derved kommer man jo til at slå en halv vejrmølle – og stå med møllen i vejret. I øvrigt er der et par af medarbejderne på Sprognævnet der har eller har haft tilknytning til Fyn, og de kender begge udtrykket.

Det er altså muligvis især på Fyn at man bruger ”møllen” om bagdelen.